Annonse
Kavlis konsernsjef Erik Volden har lagt fram tallene for 2019. Foto: Kavli
Kavlis konsernsjef Erik Volden har lagt fram tallene for 2019.    Foto: Kavli

Solid vekst for Kavli

Det norske matvarekonsernet Kavli opplevde en solid vekst i 2019 og omsatte for drøyt 3,7 milliarder kroner i 2019, skriver selskapet i en pressemelding.

Her er hovedtallene for Kavlis 2019.
Her er hovedtallene for Kavlis 2019.

Kavlikonsernet er et norskeid næringsmiddelselskap med virksomhet i Norge, Sverige, Finland og Storbritannia.

I Norge er Kavli mest kjent for smøreostene fra O. Kavli samt melk og yoghurt fra Q-Meieriene. Konsernet er eid av den allmennyttige stiftelsen Kavlifondet, som i 2019 delte ut 117 millioner kroner til gode formål innen humanitært arbeid, forskning og kultur.

Revitalisert smøreost

– Den økte omsetningen skyldes at vi har lyktes godt med våre nyskapninger og økt våre markedsandeler innen konsernets viktigste produktkategorier, sier konsernsjef Erik Volden.

Han trekker spesielt frem en suksessfull revitalisering av smøreosten Kavli har solgt i over 90 år, som leverer en organisk vekst på over 9 prosent.

Økte råvarekostnader

Konsernets årsregnskap viser et noe svakere driftsresultat enn året før, nærmere bestemt 269 millioner kroner i 2019 mot 287 millioner i 2018. Dette er en nedgang på drøyt 6 prosent.

– Vi har en underliggende fremgang i driftsresultatet på 5,5 prosent, men fremgangen er lavere enn målene vi satt oss. Dette skyldes i hovedsak økte råvarekostnader som ikke er tatt ut i pris, samt arbeid med kapasitetsutvidelser ved flere fabrikker, sier Volden.

Bygger ut på Jæren

Konsernet startet i 2019 en stor og fremtidsrettet utbygging av Q-Meierienes anlegg på Jæren, med en anslått kostnadsramme på om lag 750 millioner og planlagt igangkjøring i første del av 2021.

– Det er svært positivt at norske landbruksmyndigheter står for stabile rammevilkår,

som gjør det mulig å investere i det norske matmarkedet, sier Volden.

Tungt for vegetar

Investeringen i det finske vekstselskapet Verso Food har så langt ikke svart til forventningene og belaster konsernets resultater i 2019, både gjennom nedskrivninger og igangkjøring av en helt ny fabrikk. Verso satser på vegetariske matvarer med produkter basert på åkerbønnen – også kjent som «Nordens soyabønne».

Utbyttet går til gode formål

I takt med konsernets utvikling de siste årene, har fondet økt sin støtte til humanitært arbeid, forskning og kultur betydelig.

– Det er en unik og merkbar stolthet blant alle våre dyktige ansatte, som står på for å skape verdier for gode formål. I et år med tunge investeringer og økt gjeld, overfører vi hele 73 millioner i utbytte til Kavlifondet, sier Kavlis konsernsjef Erik Volden.

Planlagte produktlanseringer og tiltak for kostnadsreduksjon gjør at konsernet forventer vekst i omsetning og underliggende driftsresultat for konsernet i 2020.

Annonse
Annonse