Annonse
Prosjektet «KuttMatsvinn2020» i serveringsbransjen har kuttet matsvinnet med 15 prosent på fire år. Foto: Fertnig | iStock
Prosjektet «KuttMatsvinn2020» i serveringsbransjen har kuttet matsvinnet med 15 prosent på fire år. Foto: Fertnig | iStock  

Serveringsbransjen kuttet matsvinnet med 15 prosent


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

 

 

Virksomhetene som har deltatt utgjør samlet over 2.500 serveringssteder. Kuttet i matsvinnet tilsvarer 24 millioner kroner og 1.400 tonn CO2-ekvivalenter. Prosjektet har lykkes med å få med 36 prosent av serveringsbransjen målt i omsetning, heter det i en pressemelding fra Matvett.

Her er noen av bedriftene som har deltatt.
Her er noen av bedriftene som har deltatt. Illustrasjon: Matmerk  

LES MER | Her kan du lese sluttrapporten fra «KuttMatsvinn2020»

200 virksomheter

I januar for fire år siden lanserte NorgesGruppen, Matvett og andre samarbeidspartnere KuttMatsvinn2020-prosjektet, der sentrale aktører i serveringsbransjen gikk sammen om å kutte matsvinnet. Med hotellkjedene Nordic Choice Hotels og Scandic Hotels, SiO Mat og Drikke og leverandørene Asko Servering, Unilever og Bama Storkjøkken i spissen, har over 200 virksomheter som til sammen utgjør 2.500 serveringssteder tilsluttet seg dette samarbeidsprosjektet, som har oppnådd mange spennende resultater og ringvirkninger langt utover de målene som ble satt.

Litt bak målene

Målet for prosjektet var å få med minimum halvparten av matomsetningen i serveringsbransjen til å redusere matsvinnet med 20 prosent.

– Det er gledelig å se at så mange spisesteder har deltatt og at resultatene er såpass gode, selv om vi ikke kom helt i mål med rekrutteringen og total matsvinnreduksjon. Dette er nybrottsarbeid og vi er stolt over å ha bidratt til at norsk serveringsbransje er på god vei til å nå FNs bærekraftsmål om å halvere matsvinn på verdensbasis, sier Stig Jørgensen i Asko Servering.

Tallenes tale

Resultatene fra kartleggingen i «KuttMatsvinn2020», som er gjennomført av Norsus (tidligere Østfoldforskning), viser at det anslåtte matsvinnet i serveringsbransjen totalt i 2019 var på 27.700 tonn og inkluderer hotell, kantine, restaurant, KBS, sykehjem, barnehage og SFO.

Matsvinnet utgjør en verdi på 1,6 milliarder kroner og et klimagassutslipp på 96.520 tonn CO2.

Prosjektet har lykkes med å få med 36 prosent av serveringsbransjen målt i omsetning og i tillegg til sektorene i beregningen over, deltok også en rekke offentlige virksomheter og kommuner, fartøy med servering, offshorevirksomhet med drift av egne kantiner og fornøyelsesparker.

– «KuttMatsvinn2020» har lykkes godt med å treffe bredt og representasjonen av aktører fra så mange ulike sektorer har vært en suksessfaktor og bidratt til at matsvinnarbeidet har fått solid fotfeste på tvers av en stor bransje, sier prosjektleder i KuttMatsvinn2020, Erik Vold i Matvett.

Resultater og ringvirkninger

«KuttMatsvinn2020» har fungert som pådriver til at aktørene i serveringsbransjen i Norge skal jobbe etter konkrete reduksjonsmål og være i forkant av eventuelle avgifter eller reguleringer fra myndighetene.

Før KuttMatsvinn2020 fantes det ingen bransjestatistikk over omfanget av matsvinnet i serveringsbransjen og betydningen av å redusere dette. Nå har vi god oversikt over omfang og årsaker. Prosjektet har bidratt til at stadig flere virksomheter har fått økt innsikt og bevisstgjøring av de ansatte. Erfaringsutveksling mellom konkurrenter og på tvers av serveringsbransjen har vært viktig for å synliggjøre at bransjen står ovenfor en felles samfunnsutfordring som må løses i samarbeid. Samtidig har prosjektet fått bred oppslutning og positiv oppmerksomhet blant aktører innen matindustri, grossistledd og innkjøpsgrupperinger, som også har deltatt i prosjektet.

Det lover godt for fremtidig arbeid mot å nå målet om halvering av matsvinnet innen 2030, i tråd med «Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn».

 

Annonse
Annonse