Annonse
Jaan Ivar Semlitsch, konsernsjef i Orkla og Grete Herlofson, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening. Foto: Trygve Indrelid, NTB
Koronadugnad

Sanitetskvinnene og Orkla inngår samarbeid

– Jeg er så stolt over at Orkla gjennom dette samarbeidet anerkjenner den fantastiske innsatsen Sanitetskvinner gjør over hele landet. Gjennom dette rause samarbeidet kan vi nå fram til enda flere som er særlig berørt av koronaepidemien og gjøre deres hverdag litt enklere, sier Grete Herlofson, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening i en pressemelding.

Norske Kvinners Sanitetsforening hjelper både eldre som bor på institusjon og eldre hjemmeboende som er isolert, slik at de kan delta i sosiale treff og kulturopplevelser digitalt. Frivillige leverer også varer, lesestoff og medisiner hjemme på døren til de eldre og andre som er i risikogruppen. I tillegg bidrar Sanitetskvinnene til at familier med svak økonomi som er særlig rammet av koronaepidemien får hyggelige opplevelser og muligheten til å delta i fritidsaktiviteter fremover.

– Sanitetskvinner over hele landet gjør en fantastisk innsats og er tilstede der folk bor og lever livene sine. I fellesskap kan vi bidra til en bedre hverdag for de mange som nå opplever utrygghet og ekstra krevende dager, sier Jaan Ivar Semlitsch, konsernsjef i Orkla i en melding.

Samarbeidsavtalen som Orkla har inngått med Norske Kvinners Sanitetsforening omfatter støtte til aktiviteter innenfor tre hovedområder: 

  1. Støtte til isolerte eldre
  2. Bistand til sårbare familier
  3. Støtte til voldsutsatte kvinner. Avtalen har en verdi på 5 millioner kroner.

– I tillegg ønsker vi å bidra med Orkla-produkter som kan distribueres av frivillige i N.K.S. til folk som på en eller annen måte er rammet av pandemien. Enten det er eldre som er isolert hjemme, familier i en vanskelig situasjon eller andre som trenger det. Samarbeidet med N.K.S. er helt i tråd med Orklas visjon om å være «Din venn hver dag», sier Semlitsch. 

Annonse
Annonse