Annonse
Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke. Foto: Hans Petter Asbjørnsen
Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.    Foto: Hans Petter Asbjørnsen

– Robust kompensasjonsordning


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

– For mat- og drikkenæringen er det bra at ordningen er generell og fleksibel og fanger opp den enkelte bedrift med omsetningsfall, uavhengig av hvilken bransje den tilhører. Ordningen med kompensasjon for bedrifter med store utgifter til smitteverntiltak er også viktig, sier direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke om den nye kompensasjonsordningen som regjeringen la frem tirsdag.

Ønsker høyere tak

Regjeringens forslag om en ny kompensasjonsordning for næringslivet anslås å ha en ramme på fem milliarder kroner. Ordningen skal gjelde for bedrifter som har opplevd et omsetningsfall på 30 prosent sammenlignet med måneden før. Regjeringens forslår å dekke inntil 60 prosent av uunngåelig faste kostnader i september og oktober, og inntil 70 prosent for november og desember.

– Vi har hele tiden vært tydelige på at ordningen måtte være bred og ikke knyttes opp mot enkeltbransjer basert på næringskoder. En generell ordning er mer robust overfor endringer i smittesituasjonen, og dermed betydelig mer forutsigbar. Her har vi heldigvis blitt hørt av regjeringen og vi forventer at Stortinget også følger dette prinsippet når de nå skal vedta ordningen, sier Brubakk.

Han legger til at det samtidig er behov for å ha en kompensasjonsgrad på 70 prosent gjennom hele perioden og et høyere tak, slik NHO har tatt til orde for.

Kostbart smittevern

I forslaget til ny kompensasjonsordning foreslår også regjeringen at bedrifter som har store utgifter som følge av innreisekarantene for utenlandsk arbeidskraft, får dekket deler av disse.

– Matindustrien er helt avhengig av tilgang til utenlandsk arbeidskraft for å holde kritisk infrastruktur og produksjonen oppe. Samtidig er det helt avgjørende at karantenereglene følges, men kostnadene knyttet til dette er store. At bedriftene nå får en kompensasjon for disse ekstra kostnadene er derfor bra, sier Brubakk.

Arrangementsstøtte

Regjeringen foreslår å gi 300 millioner kroner slik at aktiviteten i arrangementsbransjen kan gjenopptas så fort smittesituasjonen tillater det. 

Ordningen gjelder for arrangementer som skulle vært avholdt i perioden 5. mars – 31. desember 2020, og som er avlyst som følge av statlige pålegg i forbindelse med pandemien.

Ordningen er avgrenset til publikumsåpne arrangementer av nasjonal eller regional verdi, med et ventet besøkstall på minst 500 deltakere. Det gjelder for eksempel handels- og matmessa Dyrsku’n.

Ordningen vil dekke 60 prosent av faktisk underskudd per arrangement. Støtten vil bli utbetalt som tilskudd, der 20 prosent av tilskuddet gis med betingelse om at arrangøren avholder et lignende arrangement i fremtiden.

– Store og små mat- og drikkefestivaler over hele landet har vært en viktig driver i utviklingen av Norge som en spennende matnasjon. Koronaen har dessverre også rammet matfestivalene og mange er påført store tap i forbindelse med avlyste eller sterkt reduserte arrangementer. Jeg er glad for at vi nå har fått på plass en ordning som også tar høyde for festivaler som er gjennomført i redusert format, slik at disse også får en mulighet til å arrangere på nytt når smittesituasjonen tillater det, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

 

Annonse
Annonse