Annonse
Etterdønninger av tørkesommeren 2019 preger fortsatt det økonomiske resultatet for 2019 for Felleskjøpet Agri. Bildet er fra Telemark i august 2018. Foto: Berit Roald / NTB scanpix og Felleskjøpet Agri
Etterdønninger av tørkesommeren 2019 preger fortsatt det økonomiske resultatet for 2019 for Felleskjøpet Agri. Bildet er fra Telemark i august 2018.  Foto: Berit Roald / NTB scanpix og Felleskjøpet Agri

Rekordomsetning for Felleskjøpet Agri

Driftsresultatet endte på 371,8 millioner kroner, ned fra 387,6 millioner i 2018. Driftsmarginen er 2,3 prosent.

Gode avlinger høsten 2019 legger grunnlaget for god drift gjennom 2020

Nøkkeltall Felleskjøpet Agri konsern 2019.  

Store endringer

Dette skyldes blant annet bedre underliggende drift som følge av forbedringsprogrammet Bondeløfte fase 2, skriver selskapet i en pressemelding.

LES MER | Her kan du laste ned årsrapporten for 2019 fra Felleskjøpet Agri

– Landbruksvirksomheten i konsernet har sterke markedsposisjoner, og gode avlinger høsten 2019 legger grunnlaget for god drift gjennom 2020. Samtidig står landbruket overfor store endringer med redusert produksjon av blant annet melk, noe vi allerede ser effektene av. På tross av negative effekter fra tørken i 2018 og press på marginer i flere markeder, oppnår vi et driftsresultat på linje med fjoråret, sier konsernsjef John Arne Ulvan i Felleskjøpet Agri.

Salget av aksjeposten i Moelven gir et regnskapsmessig tap, i tillegg til at Moelvens drift gir et lavere resultatbidrag til Felleskjøpet i 2019 enn i 2018.

Forbedringsprogram

Felleskjøpet igangsatte i 2017 et forbedringsprogram i konsernet for å møte utfordrende markeder og tøffere konkurranse. Selskapets virksomhet tilpasses og utvikles for å møte de fremtidige behovene både i landbruket og selskapets andre markeder. Det inkluderer kapasitetstilpasninger i Felleskjøpets fabrikk- og produksjonsstruktur for å holde bondens kostnader nede og landbrukets konkurranseevne oppe.

Krevende marked

De nordiske investeringene både i Cernova og i Retail-virksomheten har hatt en positiv utvikling i 2019.

Cernova, konsernets mølle- og bakerivirksomhet, fortsetter å levere gode resultater i et krevende marked.

Retail Norden har økt omsetningen og hatt rekord i kundestrøm. John Deere fortsetter som markedsleder og maskindivisjonen driftes godt med høy aktivitet i verksteder over Norge.

– Det er tøffe tider i varehandelen og mange bransjer er under press, både med internasjonal konkurranse og konkurranse fra nettbutikker. Felleskjøpet klarer å øke både omsetning og kundestrøm i våre butikker i løpet av 2019, og spesielt hyggelig er det at Granngården i Sverige leverer god fremgang fra 2018, sier Ulvan.

Investerte 650 millioner

Parallelt med hard konkurranse i mange markeder investerer Felleskjøpet for å holde landbruket konkurransedyktig i fremtiden.

– Markedsslagene står hver dag og vi jobber forløpende med å effektivisere driften vår. Samtidig investerer vi i nye moderne butikker og viktig infrastruktur som nye siloanlegg for bedre kornhåndtering. I løpet av 2019 ble det totalt investert for 650 millioner kroner i blant annet butikker, produksjon og digitale tjenester som skal bidra til å utvikle norsk landbruk i årene fremover, sier Ulvan.

 

Annonse
Annonse