Annonse
Forbruket av rødt kjøtt fortsetter å falle i Norge, og er det laveste siden 1990-tallet. Foto: RapidEye | iStock
Forbruket av rødt kjøtt fortsetter å falle i Norge, og er det laveste siden 1990-tallet.  Foto: RapidEye | iStock  

Laveste kjøttforbruk siden 2006


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

Det kommer fram i «Kjøttets tilstand 2020», som ble lagt fram av Animalia i dag. Rapporten presenterer tall fra hele verdikjeden- fra husdyrproduksjon og dyrevelferd, slakt, kjøtt og eggkvalitet, mattrygghet, forbruk, forbrukerholdninger, bærekraft, miljø og klima.

LES MER | Her kan du laste ned rapporten Kjøttets tilstand 2020

Laveste på 20 år for rødt kjøtt

Her er noen av faktaene for 2019:

  • Beregnet reelt forbruk av kjøtt var 51,6 kg kjøtt per innbygger i 2019. Rødt kjøtt utgjorde 39,1 kg av dette, en nedgang på 1,9 % fra året før. Forbruket av rødt kjøtt har ikke vært lavere på 20 år.

  • I volum er den største nedgangen for svin, med omtrent 0,5 kg per. innbygger fra 2018 til 2019. Forbruket av svin har gått ned hvert år siden 2015.

  • Forbruket av fjørfekjøtt har økt med 6,8 % fra 2018 til 2019. Det beregnede reelle forbruket er nå 11,4 kg per innbygger. Forbruket av fjørfe utgjør ca. 22 % av det totale kjøttforbruket, mens rødt kjøtt står for cirka 75 %.

Ikke dramatisk

Kilde: Animalia

I rapporten heter det: «Selv om inntaket av kjøtt er det laveste siden 2006, er det ikke store endringer i forbrukstallene. Inntaket av rødt kjøtt, som mange hevder har økt dramatisk, har bare økt med 4 kg per person siden 1990, og er det laveste på 19 år. Den største økningen av rødt kjøtt har vært svin, mens det kun har vært en liten økning i storfe. Det gjennomsnittlige inntaket av rødt kjøtt ligger på ca. 750 g rå vare i uken per person. Vi spiser altså i gjennomsnitt ikke mer enn det helsemyndighetene anbefaler.»

Høy tillit

Tor Arne Ruud er administrerende direktør i Animalia og presenterte tall for tilliten, basert på en undersøkelse av Sentio Research Norge, innhentet i perioden 26. juli – 29. juli 2020.

Her er to av konklusjonene:

  • 61 % har i stor grad tillit til den norske kjøttbransjen

  • 67 % har i stor grad tillit til norske kjøttprodukter

Animalia er Norges ledende fag- og utviklingsmiljø innen kjøtt- og eggproduksjon. Animalia AS eies av Nortura SA og Kjøtt- og Fjørfebransjens landsforbund (KLF). Eierskapet fordeler seg med 66 % til Nortura SA og 34% til KLF.

 

Annonse
Annonse