Annonse
Administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke er bekymret over markedsutviklingen. Foto: Hans Petter Asbjørnsen
Administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke er bekymret over markedsutviklingen.    Foto: Hans Petter Asbjørnsen

Lave markedsforventninger bekymrer


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

– Det er bekymringsfullt at mat-, drikke- og bionæringen har lave forventinger til markedsutsiktene i 2020, sier direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke i en pressemelding fra organisasjonen.

Avgiftsøkningene merkes

Brubakk peker på at selv om markedssituasjonen er mer positiv så har den ikke hentet seg inn fra avgiftsøkningene i 2018.

– Den økte konkurransen fra grensehandel, drevet av høye norske avgifter på mat, drikke, sjokolade, alkoholfrie drikkevarer og alkohol er en medvirkende årsak til de fallende markedsutsiktene, fortsetter Brubakk.

Investerer likevel mer

Mat-, drikke- og bionæringen forventer økte investeringer i 2020, noe Brubakk ser på som positivt fordi økte investeringer vil bidra til omstillingsevne, produktivitet og innovasjon.

Investeringskurven for mat-, drikke- og bionæringen er mindre preget av sykliske svingninger enn for eksempel prosessindustrien, men er til gjengjeld preget av kraftige sesongvariasjoner.

Mat-, drikke- og bionæringen har økte forventninger til investeringer i 2020 sammenliknet med prosessindustrien og gjennomsnittet av NHOs medlemsbedrifter.

Stabil sysselsetting

NHO Mat og Drikkes konjunkturbarometer for 2019 viser også at næringen er det siste tiåret er preget av en mer stabil sysselsetting en norsk industri samlet sett.

Næringen forventer å øke antallet ansatte i 2020. Tallene viser at mat-, drikke- og bionæringen har høyere forventninger til sysselsetting enn prosessindustrien og gjennomsnittet av NHOs medlemsbedrifter.

Her er nøkkeltallene om bransjen for 2019 fra Statistisk sentralbyrå. Illustrasjon fra NHOs økonomibarometer.

Her er nøkkeltallene om bransjen for 2019 fra Statistisk sentralbyrå. Illustrasjon fra NHOs økonomibarometer.

 

 

 

Annonse
Annonse