Annonse
Mindre enn 5 prosent av det norske landbruksarealet drives økologisk. Foto: Carina Johansen | NTB
Mindre enn 5 prosent av det norske landbruksarealet drives økologisk.  Foto: Carina Johansen | NTB  

Langt unna økomålet


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

 

De siste ti årene har antallet økologiske bønder falt jevnt og trutt. I 2009 var det snaue 3.000 bønder som drev økologisk, i 2019 falt tallet til under 2.000.

Ned 30 prosent på ti år

Antall økobønder har falt betydelig siden toppåret i 2009. Kilde: debio.no
Antall økobønder har falt betydelig siden toppåret i 2009. Kilde: debio.no  

I april fortalte Matindustrien om økobøndenes krav om økt satsing, da var også tallene kjent:

2009: Toppåret da regjeringen og avtalepartene i jordbruket sa de ville satse på økologisk produksjon. Riksrevisjonen påpekte i 2016 at satsingen ikke var fulgt opp.

2019: Antallet økobønder faller under 2.000 for første gang på mer enn ti år, ned over 30 prosent fra 2009.

Økoarealet er i samme periode redusert med rundt 20 prosent, tilsvarende 112.000 dekar. Det samlede økoarealet var i 2019 413.000 dekar, som tilsvarer 4,2 prosent av det samlede jordbruksarealet.

Det langsiktige målet er at 15 prosent av landbruksarealet skal driftes i samsvar med økologiske prinsipper.

Negative sider

Seniorforsker Audun Korsæth ved Nibio, Norsk institutt for bioøkonomi, sier til NRK det kan være negative sider ved økologisk drift.

Korsæth framholder en økologisk bonde produserer mindre mat enn det en vanlig bonde på det samme arealet. Resultatet er høyere utslipp av klimagasser per kilo biff eller korn.

Annonse
Annonse