Annonse
Matsvinnet skal halveres innen 2030. Matindustrien har i perioden 2015-2019 kuttet sitt svinn med 5 prosent, målt i tonn. Foto: iStock
Matsvinnet skal halveres innen 2030. Matindustrien har i perioden 2015-2019 kuttet sitt svinn med 5 prosent, målt i tonn. Foto: iStock  

Langt igjen til matsvinnmålet


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

 

 

I dag presenterte Matvett og Norsus nye tall for utviklingen av matsvinnet hos de de målte aktørene i verdikjeden for mat. Tallene for sjømatindustrien og landbruk er unntatt fra tallene, her foretas det egne målinger.

Matsvinnet i Norge skal halveres innen 2030 i tråd med Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn og FNs bærekraftsmål. Første delmål i bransjeavtalen er 15 prosent reduksjon innen 2020.

Grossistene kutter mest

Hvordan har det gått? Her er hovedtallene for utviklingen i perioden 2015-2019:

Matindustri: 5 % kutt i tonn, 9 % i kroner, 6 % i CO2. 47 bedrifter som representer 46 prosent av bransjen, er med i målingen.

Dette er utviklingen for matsvinnet i matindustrien. NB! Fisk er her bearbeide varer. Kilde: Norsus
Dette er utviklingen for matsvinnet i matindustrien. NB! Fisk er her bearbeide varer. Kilde: Norsus  

Grossister: 26 % kutt i tonn, 21 % i kroner, 2 % i CO2. Fem grossister som representerer 65 prosent av bransjen, er med i målingen.

Dagligvare: 14 % kutt i tonn, 20 % i kroner, 26 % i CO2. Alle de fem kjedene er med i målingen.

Slik er matsvinnet fordelt på de ulike aktørene som er målt. Matsvinnet er minst 417.000 tonn. Kilde: Norsus.
Slik er matsvinnet fordelt på de ulike aktørene som er målt. Matsvinnet er minst 417.000 tonn. Kilde: Norsus.  

LES MER | Her er hele rapporten Matvinn i Norge - nøkkeltall 2015-2019

Krever investeringer

Sofie Oraug-Rygh er direktør for kommunikasjon og myndighetskontakt i Scandza AS, som eier blant annet Synnøve Finden. Under frokostmøtet i dag påpekte hun blant annet at matindustrien har plukket de lavthengende fruktene:

– Det neste skrittet er mer krevende, du må investere, sier hun.

Oraug-Rygh er heller ikke imponert over at i underkant av halvparten av matindustrien er med i målingene.

– Her har bransjen en jobb å gjøre. Jeg tror jo de aller fleste måler svinnet, råvarene er gullet vårt.

Scandza investerer nå i nye maskiner både i Synnøve Findens Namsos og Sørlandschips i Kristiansand for å kutte matsvinnet ytterligere.

 

Annonse
Annonse