Annonse
Serveringssteder i mange større byer må trolig vente til neste år før Mattilsynet på inspeksjon.  Foto: iStock | Mattilsynet
Serveringssteder i mange større byer må trolig vente til neste år før Mattilsynet kommer på inspeksjon.     Foto: iStock | Mattilsynet

Koronaen forsinker smilefjestilsynet

Med flere uker uten smilefjestilsyn i etterkant av koronautbruddet i mars, har Mattilsynet naturlig nok et etterslep i planlagte tilsynsbesøk, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Mattilsynet tildeler smilefjes etter tilsyn i Norge. Dette betyr symbolene (fra venstre): 1) Gode resultater på tilsyn 2) Noe må rettes 3) Alvorlige mangler er funnet: Foto: Mattilsynet
Mattilsynet tildeler smilefjes etter tilsyn i Norge. Dette betyr symbolene (fra venstre): 1) Gode resultater på tilsyn 2) Noe må rettes 3) Alvorlige mangler er funnet: Foto: Mattilsynet

Utføres de fleste steder

Smilefjestilsynet er nå trappet opp og utføres de fleste steder i landet. På mindre steder med få serveringssteder har man i stor grad klart å ta igjen etterslepet. I de større byene med mange serveringssteder vil ikke Mattilsynet rekke over alle før til neste år.

Siden det er lokale forskjeller i smittesituasjonen, vil det også variere hvor mange smilefjestilsyn Mattilsynet kan gjennomføre.

Årlig tilsyn

Smilefjesvirksomhetene får vanligvis besøk av Mattilsynet minst én gang i året. De fleste får smilefjes ved første tilsynsbesøk. Dette viser at de fleste serveringsstedene har gode rutiner for å sikre trygg mat.

Mattilsynet er opptatt av fire områder innen matlovgivningen, som kontrolleres av inspektøren:

  • Ledelse og rutiner

  • Lokaler og utstyr

  • Mathåndtering og tilberedning

  • Sporbarhet og merking

Under disse områdene finnes det 25 punkter. Hvilke punkter Mattilsynet legger vekt på under tilsynet varierer, men grunnleggende forhold som renhold, hygiene og at maten oppbevares ved riktig temperatur vurderes alltid.

Den dårligste karakteren på de punktene som Mattilsynet har sjekket, bestemmer smilet.

Tilsynsresultatet skal henges opp godt synlig for deg som vurderer å spise der.

 

Annonse
Annonse