Annonse
Kjersti Hoff fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Lars Petter Bartnes fra Norges Bondelag, på vei inn til Landbruks- og matdepartementet for konsultasjoner om mulige jordbruksforhandlinger torsdag.
Kjersti Hoff fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Lars Petter Bartnes fra Norges Bondelag, på vei inn til Landbruks- og matdepartementet for konsultasjoner om mulige jordbruksforhandlinger torsdag.   Foto: Norges Bondelag

Jordbruket har startet konsultasjoner med staten

Årets jordbruksforhandlinger blir påvirket av koronasituasjonen, og det er etter dialog med staten sagt at det ikke blir tradisjonelle forhandlinger.

Torsdag startet  Norsk Bonde- og Småbrukarlag og  Norges Bondelag konsultasjoner med staten med sikte på å komme fram til en løsning i årets forhandlinger. De forenklede jordbruksforhandlingene det nå er konsultasjoner om, vil innebære færre temaer enn vanlig.

Jordbruksoppgjøret er de årlige forhandlingene mellom bondeorganisasjonene og staten. Her blir det forhandlet om hvordan de økonomiske mulighetene for bonden skal være det kommende året og hvordan overføringene til norsk landbruk skal fordeles.

Koronasituasjonen fører til at anslag for blant annet prisvekst, lønnsvekst, renteutvikling, valutasvingninger og anslag for produksjonsvolumer er svært vanskelige å gi. Dermed mangler store deler av grunnlagsmaterialet for å kunne gjennomføre ordinære jordbruksforhandlinger.

– Til tross for en vanskelig situasjon er det viktig å gå inn i forenklede forhandlinger. Bøndene trenger forutsigbarhet for å sikre norsk matproduksjon. I år det viktigere enn noen gang, sier Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og nestleder i jordbrukets forhandlingsutvalg.

– Det er samtidig, mer enn noen gang, viktig å sikre matproduksjonen framover. Da trenger bonden rammer å forholde seg til, sier forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

(©NTB)

 

Annonse
Annonse