Annonse
Koronakrisen skaper stor usikkerhet om økonomien i jordbruket, og bondeorganisasjonene og Landbruksdepartementet har uformelle samtaler om forenklede jordbruksforhandlinger i år. Bildet viser landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) og leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag og er tatt i fjor. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix
Småbrukarlaget

Inntektsutviklingen i jordbruket er alvorlig

– Dette skyldes økte kostnader, og at det ikke har vært mulig å ta ut økte priser på grunn av svakt importvern og overproduksjon. Denne utviklingen må snus, sier leder Kjersti Hoff i Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en pressemelding.

Norges Bondelag er også bekymret for utviklingen.

– Vi vil ha en matproduksjon på norske ressurser og sikre fortsatt matsikkerhet framover for samfunnet, noe koronasituasjonen viser viktigheten av. Skal vi lykkes med denne jobben, må bonden ha mulighet til inntektsvekst på linje med resten av samfunnet, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes i en pressemelding.

Fall fra 2018

Budsjettnemnda for jordbruket la fram utregninger fredag som viste at vederlag til arbeid og egenkapital var på 353.800 kroner per årsverk i fjor. Det er et kraftig fall fra 2018, da inntekten var på 377.000 kroner per årsverk. Gjennomsnittsinntekten i næringen var bare 300 kroner høyere i fjor enn i 2015.

Koronakrisen har gjort at det er stor usikkerhet knyttet til priser, lønn, valuta og renter, og budsjettnemnda har derfor ikke laget noe budsjettanslag for 2020. 

Ikke ordinært jordbruksoppgjør

Det er heller ikke gjort beregninger for såkalte referansebruk, som brukes til å se på utviklingen for ulike typer gårdsdrift og produksjoner.

Det er alt varslet at det ikke blir noe ordinært jordbruksoppgjør i år på grunn av koronakrisen. Organisasjonene og Landbruksdepartementet har uformelle samtaler om å gjennomføre forenklede forhandlinger.

(©NTB)

Annonse
Annonse