Annonse
Jørn Wangensten er styreleder i familiebedriften Wangensten AS i Valdres, et av selskapene som skal delta i innovasjonsprosjektet for tryggere produksjon av rakfisk. Foto: Wangensten AS
Jørn Wangensten er styreleder i familiebedriften Wangensten AS i Valdres, et av selskapene som skal delta i innovasjonsprosjektet for tryggere produksjon av rakfisk. Foto: Wangensten AS  

Innovasjonsmillioner skal trygge rakfisken


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

 

 

Familiebedriften Wangensten AS på Leira i Valdres er tildelt midlene. Nesten all rakfisk i Norge produseres i Valdres. 

– Vi står som søker, men dette er et prosjekt vi skal gjøre i tett og godt samarbeid med matforskningsinstituttet Nofima og de andre rakfiskprodusentene i Valdres, sier styreleder Jørn Wangensten til Matindustrien.

Gjennom Forskningsrådet støtter regjeringen nå norske innovasjonsprosjekter i næringslivet med til sammen 602 millioner kroner.

Starter på nyåret

6,7 millioner av disse går altså til å utvikle tryggere rakfiskproduksjon. Selv om rakfisk er populært, spesielt i juletider, er det samtidig et produkt som forbindes med viss skepsis fordi feil i prosessen kan føre til vekst av bakterier som er helsefarlige. Nå skal testing av nye produksjonsmetoder og tilsetningsstoffer gi tryggere produksjon.

Jørn Wangensten regner med full oppstart for prosjektet på nyåret.

I likhet med mange andre aktør i matindustrien som leverer til dagligvare, har koronapandemien medført økt omsetning.

– 90-95 prosent av produksjonen vår går til dagligvare, sier Wangensten, som anslår at årets omsetning passerer 22 millioner kroner, den høyeste i bedriftens historie.

Styrker konkurransekraften

Av de totalt 602 millionene fra Forskningsrådet går 99 millioner til 16 prosjekter i havnæringene og 59 millioner til prosjekter innenfor landbruk, mat og næringsmidler.

– Nesten 1,7 milliard kroner er i løpet av året tildelt innovasjonsprosjekter i næringslivet gjennom Forskningsrådet til 164 foretak. Dette kommer i tillegg til en rekke andre krisetiltak som regjeringen har stilt til disposisjon for næringslivet. Det pågår en voldsom kunnskapsutvikling i norske bedrifter og vi må støtte oppunder dette for å sikre bærekraft vekst og økt konkurransekraft, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Forskningsrådet har i år innført løpende søknadsmottak og flere vedtaksrunder for innovasjonsprosjekter i næringslivet. Nå i den siste bolken investeres 602 millioner kroner til 66 bedrifter pluss samarbeidspartnere i hele landet. Sammenlignet med 2019 har Forskningsrådet tildelt vel 450 millioner kroner mer i 2020. Prosjektene er i alle bransjer og størrelser – og rettet mot ulike utfordringer; blant annet i energiselskaper, helseteknologibedrifter, reiseliv, landbruk og havbruk, og i unge oppstartsbedrifter, små og mellomstore bedrifter og store foretak.

Her er noen andre eksempler fra denne tildelingsrunden:

  • Fjordland AS, Oslo, 4,1 millioner kroner: Ferdigmatprodusenten skal utvikle ny teknologi for mikrobølgepasteurisering av grønnsaksbaserte ferdigretter i fiberbasert emballasje.

  • Coor Service Management AS, Oslo 12,2 millioner: Food(R)evolution – kantiner som innovasjonsarena og endringspådriver for bærekraftige matvaner.

  • Kveik Yeastery AS, Brumunddal, 6,8 millioner: Produserer gjær til ølbrygging, pengene går til produktutvikling, produktstabilitet og mulige nye bruksområder for ølgjær basert på kveik.

  • Gunnar Klo AS, Øksnes i Vesterålen, 6 millioner: Nytt produksjons- og produktkonsept for mer attraktive hvitfiskprodukter med lavt miljøavtrykk til et krevende marked året rundt.

  • Pelagia AS, Bergen, 6 millioner: Implementering av teknologi for kommersiell utnyttelse av næringsstoffer i fiskebein.

  • Synergifabrikken AS, Smøla, 6 millioner: Bærekraftig fiskefôr fra norsk skogbasert biomasse.

Risikoavlastning

Hensikten med innovasjonsprosjektene er å risikoavlaste ambisiøse bedrifter – og særlig nå under pandemien - slik at vi bidrar til aktivitet, merinvesteringer i forskning og utvikling og fart ut av krisen gjennom innovasjon og bærekraftig verdiskaping.

Forskningsrådet har gjennom året opplevd en meget stor økning i antall søknader om støtte fra næringslivet.

Mer å hente neste år

– Vi ser at koronapandemien ikke bremset, men øket farten i den grønne, digitale omstillingen. Vi har måtte avslå mange støtteverdige prosjekter, men jeg vil sterkt oppfordre bedrifter til å søke på nyåret og utover i 2021. Vi skal har tre tildelinger gjennom 2021 og åpner for nye søknader allerede fra 4. januar, sier fungerende administrerende direktør i Forskningsrådet, Anne Kjersti Fahlvik.            

 

Annonse
Annonse