Annonse
Bransjeansvarlig for kjøttindustrien i NNN, Stein Hagala, signerer protokollen hos Riksmekleren natt til i dag. Foto: NNN
Bransjeansvarlig for kjøttindustrien i NNN, Stein Hagala, signerer protokollen hos Riksmekleren natt til i dag.    Foto: NNN

Ingen streik i kjøttindustrien


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

Like over midnatt ble Norges Nærings- og Nytelsesarbeiderforbund (NNN) og NHO Mat og Drikke enige om overenskomsten for kjøttindustrien i Riksmeklerens lokaler i Oslo. Meklingen har pågått siden mandag.

Fornøyd med enighet

– Etter en vanskelig mekling er vi fornøyd med å ha kommet til enighet, sier administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Uten enigheten ville nesten 1.400 ansatte, i overkant av en tredel av alle ansatte i kjøttindustrien, vært i streik.

– Dette er en krevende tid for norsk økonomi, og også for mange av medlemsbedriftene i NHO Mat og Drikke. Derfor var det også viktig å lande dette oppgjøret innenfor akseptable rammer som sikrer bedriftenes økonomi og dermed også arbeidsplassene, sier Brubakk.

Dette er resultatet i penger

  • Generelt tillegg på kr. 0,50 per time til alle med virkning fra 1. mai. Det generelle tillegget legges ikke på minstelønnssatsen.

  • Minstelønnssatsen økes med kr. 5,60 til kr. 189,30 pr. time fra 1. mai. Dersom partene lokalt er enige, kan en senere dato enn 1. mai benyttes.

  • Arbeidstakere med fagbrev innenfor overenskomstens virkeområde gis et timetillegg på kr. 11,00 per time.

Krav på overtidsbetaling

– Et vanskelig punkt i meklingen har vært knyttet til spørsmål om arbeidstidbestemmelsene i overenskomsten. Her har vi oppnådd forbedringer som vi er fornøyde med, sier forhandlingsleder for NNN, Stein Hagala.

Partene er enige om dette:

«Fulltidsansatte har krav på overtidsbetaling når de påIegges å arbeide utover daglig arbeidsplan. Legitimert fravær fra arbeidet skal regnes som utført arbeid ved beregning av overtidsbetaling.»

LES MER | Her kan du lese protokollen om oppgjøret

Et enstemmig forhandlingsutvalg i NNN anbefaler meklingsresultatet, som går ut til uravstemning med svarfrist den 13. november.

NHO Mat og Drikke understreker at kostnaden for dette oppgjøret vil avhenge av hvordan bedriftene håndterer den lokale lønnsdannelsen og virkningsdatoen for den automatiske minstelønnsreguleringen i avtaleområdet.

Mange oppgjør gjenstår

Hele 17 avtaler skal forhandles i årets lønnsoppgjør i mat- og drikkenæringen.

To andre meklinger er allerede fastsatt:

Nattens enighet i kjøttindustrien, som ofte kalles matbransjens frontfag, betyr mest sannsynlig at det vil bli enklere å komme i mål med de andre forhandlingene.

Annonse
Annonse