Annonse
Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke og Anne Berit Aker Hansen i Norsk Nærings- og Nytelsesarbeiderforbund (NNN) er sentrale motparter i høstens utsatte lønnsoppgjør. Foto: Hans Petter Asbjørnsen og Ilja C. Hendel
Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke og Anne Berit Aker Hansen i Norsk Nærings- og Nytelsesarbeiderforbund (NNN) er sentrale motparter i høstens utsatte lønnsoppgjør.     Foto: Hans Petter Asbjørnsen og Ilja C. Hendel

Hektisk forhandlingshøst om lønn


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

 

 

Årets lønnsoppgjør var så vidt i gang i mars da koronapandemien stengte ned både landet og forhandlingene.

Kravene består

3. august gjenopptar partene i frontfagene, som normalt setter rammen for resten av det sentrale lønnsoppgjøret. Da møtes Fellesforbundet og Norsk Industri, som har frist til 21. august med å komme til enighet.

Styrket kjøpekraft, bedre innleieregler og en etter- og videreutdanningsreform er tre krav Fellesforbundet tar med seg inn i oppgjøret.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum sa tidligere denne uka dette til NTB:

– Kravene står seg. Vi ser ingen grunn til å endre disse.

Senere i juni kommer det oppdaterte tall for lønnsutviklingen fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU).

17 avtaler

NHO Mat og Drikke er den sentrale arbeidsgiverorganisasjonen i næringsmiddelindustrien.

Hele 17 tariffavtaler skal forhandles: 12 med Norsk Nærings- og Nytelsesarbeiderforbund (NNN) og 2 med Fellesforbundet. De tre siste er med Norske Meierifolks Landsforening (NML), Fagforbundet og Veterinærforbundet.

Her er datoene

Dette er datoene for høstens hovedoppgjør, der det skal forhandles både om lønn og andre krav knyttet til innholdet i tariffavtalene:

 • 14.-15. september. Kjøttindustrien, NNN

 • 16.-17. september: Bryggeri og drikkevare, NNN

 • 21.-22. september: Baker og konditor, NNN

 • 23.-24. sept.: Meieriindustrien, NNN og NML

 • 7.-8. oktober: Egg og fjærfe, NNN og Margarinfabrikkene, NNN

 • 12.-13. oktober: Mat- og drikkevareindustrien, NNN

 • 13.-14. oktober: Naturbruk (skog), Fellesforbundet

 • 14.-15. oktober: Møller og fòr, NNN

 • 21.-22. oktober: Melkebehandlende industri, NNN og sjokolade og snacks, NNN

 • 26.-27. oktober: Idun, NNN og vin og brennevin, NNN

 • 27.-28. oktober: Jordbruk og Gartneri, Fellesforbundet

Særlig den siste har skapt mye debatt under koronakrisen i forbindelse med behovet for utenlandske sesongarbeidere i landbruket og grøntnæringen.

Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringene har en minstelønn 124,15 kroner timen.

NHO Mat og Drikke opplyser at forhandlingsdatoene med Fagforbundet og Veterinærforeningen kommer i november.

«Ingen eller svært beskjedne tillegg»

Direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke legger ikke skjul på forventingene til årets lønnsoppgjør etter all usikkerheten koronaen har skapt, og skaper, for norsk økonomi.

Brubakk i NHO Mat og Drikke understreker at lønnsoppgjøret i 2020 må bli et oppgjør med «ingen eller svært beskjedne sentrale tillegg eller endringer».

– Årets lønnsregulering må etter vårt skjønn bli et resultat av det den enkelte bedrift eventuelt evner å gi lokalt, sa Brubakk.

– Jeg registrerer hva NHO mener om hva som må bli resultatet av oppgjøret. Men når vi kommer til forhandlingsbordet, forutsetter jeg at vi har bedre oversikt og kan gjennomføre reelle forhandlinger. Det har vi gode tradisjoner for, svarte forbundsleder Anne Berit Aker Hansen i NNN til Matindustrien.

Annonse
Annonse