Annonse
Representanter fra handelen og leverandørene har samarbeidet om utvikling av tydeligere felles retningslinjer i forbindelse med lanseringsvinduene. Nå kommer endringene.

Gjør endringer i lanseringsvinduene

– Bakgrunnen for endringene er et ønske om å forenkle arbeidsprosesser. I tillegg har det vært behov for å etablere tydeligere felles definisjoner, og dermed forståelse for forskjellene mellom prelanseringer, ordinære lanseringer, og lansering av sesongprodukter, opplyser verdikjededirektør Thomas Weihe i Dagligvareleverandørenes forening (DLF) til Dagligvarehandelen.

– Målsetningen er å bidra til mer effektive lanseringer, til beste for forbruker, legger han til.

De mest sentrale endringene er avtalte tidsfrister for presentasjon av nye sesongprodukter, samt definisjon av sesongprodukter og prelanseringer.

Med sesongprodukter menes «Produkt som selges i en tidsavgrenset periode relatert til en mellom avtalepartene definert sesong»

  • Sesongprodukter lanseres etter samme mal som ordinære nyheter-, med følgende unntak:
  • Sesongprodukter med lansering i tidsrommet L1-L2 presenteres ved innsalg av L1-nyheter foregående år
  • Sesongprodukter med lansering i tidsrommet L2-L3 presenteres ved innsalg av L2-nyheter
  • Sesongprodukter med lansering i tidsrommet L3-L1 presenteres ved innsalg av L3-nyheter

Lanseringstidspunkt avtales bilateralt mellom leverandør og kunde.

Oversikt over sesongvinduer og respektive frister beskrives tydelig i avtaleverk mellom partene.

Bilaterale avtaler om for eksempel prelansering og/eller kampanjer som ikke berører leveranser til andre parter, kan inngås. Prelansering defineres som «Bilateral avtale mellom leverandør og kunde om å lansere et produkt i forkant av ordinært lanseringsvindu eller sesong.»

Anbefalingene er forankret og implementert i STAND Sortiment. Her beskrives hele lanseringsprosessen.

BAKGRUNN
Det var etter signaler fra bransjen tok Dagligvareleverandørens forening (DLF) initiativ til en bransjeworkshop om lanseringsvinduene september 2019. Representanter fra handelen og leverandørene har siden samarbeidet om utvikling av tydeligere felles retningslinjer.
Annonse
Annonse