Annonse
Mat- og drikkebransjen starter årets lønnsforhandlinger 14. og 15. september med kjøttindustrien. 27. og 28. oktober er det jordbruk og gartneri, en overenskomst som har en av Norges laveste minstelønnssatser. Foto: NTB scanpix
Mat- og drikkebransjen starter årets lønnsforhandlinger 14. og 15. september med kjøttindustrien. 27. og 28. oktober er det jordbruk og gartneri, en overenskomst som har en av Norges laveste minstelønnssatser.   Foto: NTB scanpix  
Lønnsoppgjøret

Forventer minst 7,50 mer i timen i minstelønn

Lønnsforskjellene er store i mat- og drikkevarebransjen i Norge. Men Overenskomsten for jordbruk og gartneri starter på 123,15 per time, ligger tariffavtalene Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelforbund (NNN) er part i vesnetlig høyere.

– Innenfor alle våre tariffområder er minstelønnen 183,70 kroner, sier Anne Berit Aker Hansen, forbundsleder i NNN.

Mye støy

14. og 15. september starter årets lønnsoppgjør for mat- og drikkevarebransjen. Kjøttindustrien er først ut.

Likevel er det kanskje knyttet mest spenning til oppgjør for jordbruk og gartneri 27. og 28. oktober, der våren og sommeren har gitt de lave lønningene mye negative omtale i medier over hele landet. Koronautfordringene og mangel på utenlandsk arbeidskraft gjorde ikke støyen lavere.

Rammene er lagt

Sent fredag 21. august, som vanlig langt på overtid, ble Fellesforbundet og Norsk Industri enige om frontfagsoppgjøret. I årets frontfagsoppgjør inngikk Verkstedoverenskomsten, Teko (tekstil og konfeksjon), Nexans og Teknologi og data.

Hovedresultatene, som normalt legger klare rammer for de andre sentrale oppgjørende utover høsten, ser slik ut:

 • Med virkning fra 1. april gis det et generelt tillegg til alle på kr 0,50 per time

 • Overenskomstens satser (skifttillegg etc.) heves med 6,3 prosent

 • Minstelønnssatsene heves med mellom kr 7,50 og kr 8,50

 • Tekodelen får et løft med et ekstra tillegg på kr 1,50 per time med virkning fra 1. april og et kraftig løft i ansiennitetsstigen

Varsler krevende forhandlinger

Teko-avtalen hadde en minstelønn på 140,63 kroner før oppgjøret, altså godt over hva jordbruk og gartneri har. Her fikk altså alle som omfattes av avtalen et ekstra tillegg på 1,50 per time. 

Arvid Eikeland er faglig sekretær i Fellesforbundet. Foto: Fellesforbundet
Arvid Eikeland er faglig sekretær i Fellesforbundet. Foto: Fellesforbundet  

Arvid Eikeland er faglig sekretær i Fellesforbundet, som skal forhandle med NHO Mat og Drikke om jordbruk og gartneri.

– Frontfaget har lagt lista også når det gjelder oppgjøret for jordbruk og gartneri. Det er også her viktig med en heving av minstelønnssatsene. Vi har også en rekke andre krav til endringer i overenskomsten som vil ha betydning for å styrke lønns og arbeidsvilkårene for de ansatte i denne næringen. Det vil derfor kunne bli krevende forhandlinger. De endelige kravene er foreløpig ikke ferdig utformet, forklarer han til Matindustrien.

Administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke uttalte tidligere i år at lønnsoppgjøret i 2020 må bli et oppgjør med «ingen eller svært beskjedne sentrale tillegg eller endringer».

– Årets lønnsregulering må etter vårt skjønn bli et resultat av det den enkelte bedrift eventuelt evner å gi lokalt, sa Brubakk.

Lokale forhandlinger starter først etter at det sentrale oppgjør er over. Forhandlingene i den enkelte bedrift styres av fire kriterier: Bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne.

Høstens datoer

NHO Mat og Drikke er den sentrale arbeidsgiverorganisasjonen i næringsmiddelindustrien. Hele 17 tariffavtaler skal forhandles: 12 med Norsk Nærings- og Nytelsesarbeiderforbund (NNN) og 2 med Fellesforbundet. De tre siste er med Norske Meierifolks Landsforening (NML), Fagforbundet og Veterinærforbundet.

 • 14.-15. september. Kjøttindustrien, NNN

 • 16.-17. september: Bryggeri og drikkevare, NNN

 • 21.-22. september: Baker og konditor, NNN

 • 23.-24. sept.: Meieriindustrien, NNN og NML

 • 7.-8. oktober: Egg og fjærfe, NNN, og Margarinfabrikkene, NNN

 • 12.-13. oktober: Mat- og drikkevareindustrien, NNN

 • 13.-14. oktober: Naturbruk (skog), Fellesforbundet

 • 14.-15. oktober: Møller og fòr, NNN

 • 21.-22. oktober: Melkebehandlende industri, NNN og sjokolade og snacks, NNN

 • 26.-27. oktober: Idun, NNN og vin og brennevin, NNN

 • 27.-28. oktober: Jordbruk og gartneri, Fellesforbundet

Grafikken under viser lønnsnivået i ulike bransjer:

 
Annonse
Annonse