Annonse
Landbruks- og matdepartementet har fastsatt endringer i forskrift om nydyrking. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Landbruks- og matdepartementet har fastsatt endringer i forskrift om nydyrking.    Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Forbyr nydyrking av myr


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

Landbruks- og matdepartementet innfører forbud mot nydyrking av myr.

Kutter utslipp

– Jeg er glad for at vi har fått på plass et regelverk som gir bonden mulighet til å opprettholde jordbruksdriften, samtidig som forbudet kan bidra til å redusere klimagassutslipp fra jordbruket, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) i en pressemelding.

Et flertall i Stortinget har lagt til grunn at det skal innføres et forbud mot nydyrking av myr i nydyrkingsforskriften.

Nesten alle unntak innvilges

Det åpnes samtidig for at kommunen kan tillate dyrking av myr når grunneier mister andre produksjonsareal på grunn av tap av leiejord eller ved utbygging i offentlig regi som for eksempel samferdselstiltak. Kommunen kan også tillate dyrking av myr der grunneiers eneste dyrkingsressurs er myr.

Endringene i nydyrkingsforskriften gjelder fra 2. juni 2020.

Etter at regjeringen varslet om forbud mot omgjøring av myr til åker i april i fjor, har et stort antall søknader imidlertid blitt godkjent. 94 prosent av søknadene om nydyrking av udyrket mark har blitt godkjent det siste året, ifølge tall fra Kostra, melder NRK.

Det er ikke klart hvor stor andel av dette som er myr. Ifølge Norsk institutt for bioteknologi (Nibio) er skog og myr de naturtypene som oftest nydyrkes.

Totalt kom det inn 1.121 søknader til norske kommuner i perioden.

– Dette er skuffende. Myr er den naturtypen som lagrer mest karbon per areal. Betydningen av å ta vare på de naturlige karbonlagrene er undervurdert, sier miljøpolitisk nestleder Jon Bjartnes i WWF Verdens Naturfond til kanalen.

Annonse
Annonse