Annonse
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (til venstre), leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag og Ina Therese Lindvik Nornes fra Ungt Entreprenørskap i delegasjonsmøtet under Grüne Woche i Berlin. Foto: Vidar Alfarnes
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (til venstre), leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag og Ina Therese Lindvik Nornes fra Ungt Entreprenørskap i delegasjonsmøtet under Grüne Woche i Berlin.    Foto: Vidar Alfarnes

Flere fagfolk skal bygge matnasjonen Norge


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

BERLIN Landbruks- og matminister Olaug Bollestad hadde flere nyheter i sekken under verdens største matmesse, Grüne Woche i Berlin, som startet 17. januar og avsluttes 26. januar:

  • Regjeringen skal utforme en felles strategi for å konkretisere og videreutvikle Norge som en matnasjon. Strategien skal legges fram denne våren. Landbruks- og matministeren leder arbeidet sammen med fiskeri- og sjømatministeren og eldre- og folkehelseministeren.

Grete Ingeborg Nykkelmo i Ungt Entreprenørskap skal lede utvalget som skal styrke rekrutteringen til mat- og måltidsbransjen i Norge.
Grete Ingeborg Nykkelmo i Ungt Entreprenørskap skal lede utvalget som skal styrke rekrutteringen til mat- og måltidsbransjen i Norge.
  • Regjeringen skal nedsette et rådgivende utvalg med mål om å identifisere mulige tiltak for å øke rekrutteringen til mat- og måltidsbransjen. Administrerende direktør Grete Ingeborg Nykkelmo i Ungt Entreprenørskap skal lede arbeidet, som skal være ferdig i desember.

Felles strategi

Siden 2017 har regjeringen jobbet for å etablere matnasjonen Norge, som et grunnlag for næringsutvikling og verdiskaping for norsk mat og drikke. Nå skal regjeringen utforme en felles strategi for å konkretisere hvordan det skal jobbes for å nå visjonen og videreutvikle Norge som matnasjon fram mot 2030.

Strategien skal presenteres på regionale møter høsten 2020. Regjeringen ønsker på denne måten å forankre oppfølgingen av strategien bredt, både nasjonalt og regionalt.

–  Mat skal være en kilde til glede, stolthet, god helse og fellesskap i hele befolkningen, og er et synlig element i turistlandet Norge. Norge skal bli internasjonalt kjent for en spennende matkultur, sin store sjømateksport og mat- og drikkeopplevelser med norske råvarer i verdensklasse, sier matministeren.

Diskuterte rekruttering

Næringsdelegasjonen som fulgte statsråd Bollestad til Grüne Woche brukte store deler av 16. januar på å diskutere rekrutteringsutfordringen for mat- og måltidsbransjen. Her blir det altså satt ned et eget utvalg, som ifølge Bollestad «vil bli bredt sammensatt med representasjon fra skoleeiere/fylkeskommunen, matindustrien, restaurant og storkjøkken, og lokalmat og reiselivsbransjen».

Mandatet til utvalget er å peke på de viktigste utfordringene knyttet til langsiktig rekruttering av god og relevant kompetanse gjennom verdikjeden for mat. Utvalget skal også analysere kompetansebehovet de neste 10-15 årene, vurdere mulighetene og foreslå tiltak.

– Jeg er svært glad for at Grete Ingeborg Nykkelmo med sin erfaring har takket ja til å lede utvalget. Jeg har store forventninger til at det rådgivende utvalget vil komme med forslag til tiltak som hele næringen vil ha nytte av, og som vi trenger for å bygge matnasjonen Norge, sier Olaug Bollestad.

– Daglig treffer jeg ungdom med engasjement og initiativ. Der ser jeg også at rekruttering til matfagene er lav i store deler av landet. Jeg ser frem til å lede arbeidet i det rådgivende utvalget, sier Grete Ingeborg Nykkelmo.

Grüne Woche – IGW 2020

  • Internationale Grüne Woche (IGW) i Berlin er verdens største matmesse og ble første gang arrangert i 1926. Norge deltar i år for 33. gang.

  • IGW ble i 2019 besøkt av over 400.000 publikummere. I år er utstillere fra 65 land representert.

  • Norges deltakelse i Berlin skal bidra til å utvikle Norge som en anerkjent mat- og reiselivsnasjon med tydelig lokal og regional identitet.

  • Landbruks -og matdepartementet, Innovasjon Norge, regionale prosjektledere for Fjell-Norge, Fjord-Norge og Nord-Norge, og den norske ambassaden i Berlin samarbeider om Norges deltakelse.

 

 

 

Annonse
Annonse