Annonse
I løpet av første kvartal neste år går Erik Volden av som konsernsjef i Kavli. Foto: Kavli
I løpet av første kvartal neste år går Erik Volden av som konsernsjef i Kavli.  Foto: Kavli  

Erik Volden går av som toppsjef i Kavli

Perioden har vært preget av betydelig vekst og stadig større overføringer til det allmennyttige Kavlifondet.

– Jeg har hatt mange topplederjobber, men årene i Kavli har definitivt vært de mest meningsfylte. Dette er jo det eneste norske dagligvareselskapet hvor alt overskudd går til gode formål, og det har derfor vært en helt unik lederjobb, sier 59-åringen Volden i en pressemelding fra selskapet.

Generasjonsskifte

Volden meddelte styret allerede på forsommeren i år at han ønsket å fratre som konsernsjef i 2021, men vil avvente en endelig avgang til ny toppleder er på plass.

– Jeg har sittet lenge i denne rollen, og mener selv at konsernet er i en fase hvor det er riktig med et generasjonsskifte. Vi har alle forutsetninger for solid vekst i fremtiden, men det er viktig å få tilført både ny energi og nye tanker, sier han.

Volden har hatt ulike topplederjobber i dagligvarebransjen helt siden han var i midten av 30-årene, og hadde blant annet ledererfaring fra selskaper som Coca-Cola og ICA før han i 2005 ble konsernsjef i Kavli.

Så snart ny leder er på plass, planlegger han å fokusere på rådgivnings- og styrearbeid. Han vil også tre inn i Kavlifondets styre fra våren 2021.

– Jeg setter stor pris på å beholde en nær relasjon til fondet, og ikke minst å kunne følge det allmennyttige arbeidet enda tettere, sier Volden.

– Styret i Kavlifondet setter stor pris på den utviklingen Kavlikonsernet har hatt under Eriks ledelse, og ser ham som svært godt kvalifisert til å delta i stiftelsens arbeid, sier styreleder Aksel Mjøs i Kavlifondet.

Godt fundament for videre vekst

Kavlikonsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Finland og Storbritannia, og er her hjemme mest kjent for Kavli smøreoster og produktene fra Q-Meieriene. Sistnevnte er blant de som har hatt en kraftig vekst de siste ti årene, og står i dag for nærmere halvparten av konsernets omsetning.

– Under Eriks ledelse har Kavlikonsernet ikke bare blitt betydelig større og mer lønnsomt, men også et selskap som har lyktes med å utvikle produkter som forbrukerne i alle Kavli-land setter pris på. Erik har gjort en flott jobb, og når han først har tatt dette valget, er det betryggende å vite at han etterlater seg et solid og fremtidsrettet selskap, sier styreleder Finn Jebsen.

– Styret er godt i gang med prosessen å finne Eriks etterfølger, og vi regner med at dette blir klart litt inn i det nye året.

100 millioner i året til gode formål

Konsernet er heleid av Kavlifondet, som årlig deler ut millionbeløp til humanitært arbeid, forskning og kultur. I Voldens periode har de årlige overføringene fra konsernet til fondet økt fra knappe 20 millioner til rundt 100 millioner. Dette henger sammen med at selskapet de siste 15 årene nesten har tredoblet omsetningen – fra 1,3 milliarder i 2005 til å passere 4 milliarder i 2020.

– Denne positive utviklingen skyldes først og fremst bidrag fra særdeles kompetente og hardtarbeidende kollegaer. Jeg har vært over gjennomsnittet heldig med hvilke ansatte jeg har fått jobbe med. Og selskapets formål om å gi overskuddet til gode formål gir nok et helt spesielt engasjement som konsernet har betydelig glede av, sier Volden.

Annonse
Annonse