Annonse
Lønnsoppgjøret for jordbruk og gartneri kom i havn onsdag. Foto: Gorm Kallestad | NTB
Lønnsoppgjøret for jordbruk og gartneri kom i havn onsdag.  Foto: Gorm Kallestad | NTB  

Enighet for jordbruk og gartneri


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

 

 

Fellesforbundet og NHO Mat og Drikke ble onsdag enige i tariffoppgjøret for jordbruk og gartneri, en bransje der det har vært mye støy dette året om lønn og arbeidsvilkår. Før årets oppgjør var minstelønnsssatsen 123,15 kroner timen.

Mindre i kroner enn andre 

Resultatet ligger et godt bak oppgjørene i andre deler av i mat- og drikkevareindustrien (NNN-området), der det er gitt 5,60 kroner timen i økte minstelønnssatser fra 1. mai. Så er det åpenbart delte meninger om hvor sammenlignbare de ulike bransjenæringene er med tanke på betalingsevne.

Her er resultatet for jordbruk og gartneri:

  • Det gis et generelt tillegg på kr. 0,50 fra 1.4.20.

  • Det gis et overenskomsttillegg på kr 1,50 fra 1.11.20.

Begge tilleggene inngår i økningen av minstelønnssatsene, som endres slik fra 1. november:

  • Ferie- og innhøstingshjelp og faste ansatte: Økes med 3 kroner timen.

  • Avløsere: Økes med 5 kroner. Røktere og avløser får også endret starttidspunkt for helgearbeid. Den skal nå starte lørdag 00:00, i dag er det 13.00.

I tillegg økes fagbrevtillegget økes med 1,25 kroner, fra 11,75 til kr 13,00 kroner timen fra 1.4.20.

– Vi er veldig glad for å ha kommet til enighet, sier kommunikasjons- og markedsdirektør Ingunn Storetvedt Eriksen i NHO Mat og Drikke.

LES MER | Her er enighetsprotokollen

LES MER | Dette var minstelønnssatsene i jordbruk og gartneri før årets oppgjør

Anbefaler resultatet

Arvid Eikeland er faglig sekretær i Fellesforbundet. Foto: Fellesforbundet
Arvid Eikeland er faglig sekretær i Fellesforbundet. Foto: Fellesforbundet   

Arvid Eikeland er faglig sekretær i Fellesforbundet og en av tre i delegasjonen som forhandlet med NHO Mat og Drikke:

– Vi nådde ikke gjennom med alle våre krav. Totalt sett er det et akseptabelt resultat, som er enstemmig anbefalt av forhandlingsutvalget, sier han.

Eikeland mener enigheten om arbeid for bedre rammevilkår, bransjeprogram for bekjempelse av useriøsitet og bransjeprogram om kompetanse er viktige. Partene er enige om å starte arbeid med:

  • Å ta et initiativ overfor øvrige relevante aktører/organisasjoner innen landbruket og politiske myndigheter, for å drøfte nødvendige tiltak som kan iverksettes så snart som mulig slik at lønnsvilkårene kan bedres for de ansatte i landbruket.

  • Å legge til rette for et treparts bransjeprogram for å bekjempe useriøsitet og arbeidslivskriminalitet innen landbruket/grønn sektor.

  • Å legge til rette for et tre parts bransjeprogram for kompetanseheving der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling for de bransjene som er omfattet av overenskomstens virkeområde.

– Dette er tiltak som på sikt vil styrke næringenes rammevilkår og de ansattes muligheter på sikt til bedre lønns- og arbeidsvilkår, sier Eikeland.

Annonse
Annonse