Annonse
Bonden Jon Ansten Johansen er klar til å ta i bruk klimakalkulatoren og ta grep på egen gård.
Bonden Jon Ansten Johansen er klar til å ta i bruk klimakalkulatoren og ta grep på egen gård.  

Bondens egen klimakalkulator


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

– Dette er en merkedag i klimajobbingen i norsk landbruk. Vi er stolte og spente på hvordan kalkulatoren vil bli mottatt både hos bønder og andre som er opptatt av klima, sier Bjørn Gimming, styreleder i Landbrukets Klimaselskap SA. De står bak prosjektet Klimasmart landbruk og klimakalkulatoren, som lanseres 15. oktober.

I et eget digitalt seminar presenteres kalkulatoren, det blir innlegg fra klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Widar Skogan, politikerdebatt og panelsamtale om hvordan næringa jobber med klimaendringer.

Klimarådgivning for bonden

Klimakalkulatoren er et digitalt verktøy som er spesielt utviklet for landbruksnæringa og den norske bonden. Den gir bonden oversikt over utslipp og hvilke muligheter som finnes både for å redusere utslipp og binde karbon på den enkelte gård.

I løpet av 2021 vil kalkulatoren åpnes for de fleste andre produksjonene. Kalkulatoren er en ny teknologisk løsning for næringa, og fagmiljøer som NIBIO og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har hatt viktige roller i utviklingen.

Bruk av kalkulatoren, sammen med klimarådgivning, er blant de mest offensive tiltakene næringa noensinne har gjort i klimajobben.

Nei til produksjonskutt

– God agronomi og godt husdyrstell bidrar til å kutte utslipp. Derfor må klimajobben i landbruket ta utgangspunkt i hva bonden kan gjøre på egen gård. Vi skal fortsatt produsere mat på norske ressurser, men med lavere utslipp. Å redusere matproduksjonen for å få ned utslippene er ingen løsning, sier Bjørn Gimming.

– Fordi klimaavtrykket fra norske gårdsbruk varierer blant annet ut fra hva som produseres, størrelse på driften og hvor i landet gården ligger, må klimatiltak tilpasses hvert enkelt gårdsbruk, understreker Gimming.

Mer klimavennlig

Klimakalkulatoren er utviklet av Landbrukets klimaselskap SA, et samvirke eid av 17 organisasjoner og bedrifter i landbruket. Klimavennlig mat etterspørres av stadig flere forbrukere og er viktig for alle deler av produksjonsleddet, enten det er i foredlingsindustrien eller hos dagligvarehandelen

– Kutt av klimagassutslipp er viktig for alle oss som jobber med matproduksjon. Jordbruket deltar i klimadugnaden og vil blant annet gjennom klimaavtalen med regjeringen redusere utslipp fra produksjonen, sier Bjørn Gimming.

Landbrukets klimaplan

I april la et samlet landbruk fram en plan for å redusere klimagassutslipp og øke karbonopptaket i jorda med 5 mill. tonn CO2-ekvivalenter innen 2030. Planen er en oppfølging av klimaavtalen mellom Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og regjeringa fra 2019. Her er klimakalkulatoren ett av flere tiltak.

– God agronomi og godt husdyrhold bidrar til å nå klimamålet. Vi kan klare å innfri jordbrukets klimaforpliktelse gjennom å forbedre norsk matproduksjon. Skal vi lykkes, er vi avhengige av at alle bønder gjør det de kan ut fra forutsetningene på sin gård, sier Lars Petter Bartnes.

 

Annonse
Annonse