Annonse
Kjøttbransjen

Ber handelen om utsatt frist for prisendringer

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) peker på det de beskriver som «en rekke uavklarte forhold».

I et brev til Norgesgruppen, Coop og Rema 1000 skriver KLF-sjef Bjørn-Ole Juul-Hansen at en utsettelse vil være riktig og viktig for dagligvarehandelens leverandører, men at henvendelsen gjelder primært leverandører innenfor kjøtt- og eggsektoren.

– Koronasituasjonen har både direkte og indirekte påført hele verdikjeden for mat økte kostnader, usikkerhet og merarbeid. Bedriftene som har produsert for dagligvarehandelen har klart å levere på vekst i etterspørselen samtidig som de har gjennomført nødvendige smitteverntiltak. Fokuset har den siste måneden vært på smittebeskyttelse og det å være leveringsdyktig; å foreta beregningene over reell kostnadsvekst og å gjøre kvalitativt gode vurderinger for kostnadsveksten videre gjennom 2020 har mange bedrifter ikke hatt tilstrekkelig kapasitet til, mener Juul-Hansen.

Han skriver videre at det i år er flere usikkerhetsmomenter enn normalt, og at de er større enn vanlig. Han oppsummerer

 Valutasituasjonen – fra å være relativt stabil, har vi nå opplevd nær 30 prosent svekkelse på det verste. Kursen er blitt svært volatil med store utslag nærmest fra dag til dag. Med så store utslag som vi nå ser, påvirker dette kostnader til både importerte råvarer, materiell og utstyr som benyttes, samt også i stor grad arbeidskostnadene for innleid arbeidskraft som utgjør en betydelig del av arbeidsstyrken.

Jordbruksforhandlingene som har vært et «fastpunkt» i prissettingene, er utsatt. Det er forventet at vi får forhandlinger om et minimum, som priser på målprisvarer, i 2. halvdel av mai. Det er stor usikkerhet i forhold til hvordan utfallet av forhandlingene blir. Ettersom det i begrenset grad vil være mulig å relatere forhandlingene til bondens inntektsutvikling er det vanskelig å foreta gode antakelser for dette.

Lønnsoppgjøret er utsatt til høsten - en meget vesentlig faktor i prisjusteringen i juli.

Kraftfôrpriser påvirker i stor grad kostnader til produksjon gris, egg og kylling, men også andre produksjoner i andre sektorer. Kraftfôrprisen har steget kraft som følge av flere forhold; svekket valuta, økte soyapriser internasjonalt mv, ikke mer «luft» i tollvernet og effekten av korona-tiltak i transport og produksjon. Kraftfôrprisen påvirkes i stor grad hvor kraftig prisnedskrivingen på norsk korn er. Dette besluttes normalt i jordbruksforhandlingene; hvorvidt dette skjer i år vites ikke - heller ikke hvor stor nedskrivingen ev vil bli.

Koronatiltakene i bedriftene er mange og koster mye. Noen av disse er: 

• Langsommere båndhastighet pga færre folk på linja som følge av avstandskrav, som gir lengre produksjonstid og overtidskostnader for samme volum

• Økte kostnader til renhold som må skje seinere på døgnet.

• Generelt mer renhold og mekaniske løsninger (som plexi-skillevegger) som øker renholdskravet

• Endret logistikk av folk for å unngå smitte mellom produksjons-lag/funksjoner

• Økte smittebegrensende tiltak for transport mellom gårder

• Karantenetiltakene i seg selv ved smitte

– Dette er forhold som har måttet være på plass og i orden. Hvor lenge tiltakene skal vare, om det kommer nye eller endringer i eksisterende, er fortsatt svært usikkert og dermed vanskelig å estimere kostandsomfanget av. KLF er fullt klar over at mange av de nevnte problemstillingene ikke vil være avklart til 1. juni. Men noen forhold vil være det og flere andre vil vi ha fått et noe bedre beslutningsgrunnlag for, rett og slett fordi vi har en måned til med erfaring. Det er ikke mange dagene til fristen 1. mai, som mange av våre medlemsbedrifter forholder seg til, går ut. KLF ber derfor hver enkelt kjede vurdere om de skal utsette leverandørenes frist til å komme med prisvarsler, skriver Juul-Hansen, som avrunder med å be om at fristen forlenges til 1. juni – minst.

– At prisendringene skal gjelde fra 1. juli 2020 som vanlig, bør være uproblematisk.

Annonse
Annonse