Annonse
Oljearbeidernes fagorganisasjon ønsker mer norsk kjøtt på bordet på sokkelen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Oljearbeidernes fagorganisasjon ønsker mer norsk kjøtt på bordet på sokkelen. Bildet er fra Valhallfeltet.    Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Ber bransjen sørge for norsk kjøtt til oljearbeiderne

«Det meste av kjøttet som spises i Nordsjøen eller offshore, er importert. Dette er det mange som synes er et stort paradoks. Det burde være helt naturlig å spise norsk produsert kjøtt på norsk sokkel.»

Slik begrunnet Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) sitt spørsmål til landbruks- og matminister Olaug Bollestad: «Hva vil statsråden gjøre for å sikre at det serveres norsk kjøtt til norsk sokkel i framtiden?»

Stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) har fått svar fra landbruks- og matministeren. Foto: Stortinget
Stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) har fått svar fra landbruks- og matministeren. Foto: Stortinget  

Utenfor tollområdet

Det burde være mulig å oppnå en målsetting om at mest mulig av kjøttvarene også er produsert i Norge

Her er hovedpunktene i Bollestads svar:

  • Det norske tollområdet er avgrenset til det norske fastlandet med tilhørende territorialfarvann. Territorialgrensen går 12 nautiske mil utenfor Fastlands-Norge. Norske boreplattformer og oljeinstallasjoner ligger i all hovedsak utenfor det norske tollområdet, og er dermed ikke omfattet av norske tollsatser.

  • Operatørene på kontinentalsokkelen står dermed fritt til å hente matforsyninger til eget bruk uten å betale toll, og fra alle land. Etter den norske tollforskriften kan også norske proviantører levere importvarer tollfritt til petroleumsvirksomheten utenfor det norske tollområdet.

  • Oljeinstallasjonene på sokkelen baserer i stor grad sin forsyning av meierivarer og egg på norske produkter, mens en stor andel av kjøttvarene har opprinnelse i andre land.

  • Oljearbeidernes fagorganisasjon har reist spørsmålet om ikke kjøttforbruket på sokkelen bør dekkes av norsk produksjon framfor importert vare. Jeg mener at oljearbeiderne her stiller et høyst betimelig spørsmål, som særlig er en utfordring til oljebransjen. Det bør være en målsetting at mest mulig av maten som serveres på norsk sokkel kommer fra norsk produksjon.

Snakk sammen

Bollestad mener landbruket og matindustrien nå bør sette seg sammen med oljebransjen, og finne en løsning til beste både for oljearbeiderne, norsk matproduksjon og miljøet.

24. mars fikk Liadal svar på oppfølgingsspørsmålet sitt: «Vil statsråden tilrettelegge for et regelverk som sikrer at alle norske kjøttbedrifter kan konkurrere på like vilkår om leveranser av norsk kjøtt til norsk sokkel, eller ser statsråden det som naturlig enkeltbedrifter prioriteres fremfor andre?»

Bollestad: «Det kan ikke være norske myndigheter som skal peke ut hvilke bedrifter som skal handle med operatørene på kontinentalsokkelen, dette må være opp til bransjen selv å bestemme. Ulike bedrifter kan ha ulike interesser og ulike forutsetninger. Ettersom oljeinstallasjonene på sokkelen allerede i stor grad baserer sin forsyning av meierivarer og egg på norske produkter, mener jeg at det burde være mulig å oppnå en målsetting om at mest mulig av kjøttvarene også er produsert i Norge.»

 

 

 

Annonse
Annonse