Annonse
Her er Bondelagets ledertrio etter valget: 1. nestleder Bjørn Gimming, leder Lars Petter Bartnes og 2. nestleder Bodhild Fjelltveit. Foto: Norges Bondelag
Her er Bondelagets ledertrio etter valget: 1. nestleder Bjørn Gimming, leder Lars Petter Bartnes og 2. nestleder Bodhild Fjelltveit.    Foto: Norges Bondelag

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

Bartnes ble gjenvalgt som leder av Norges Bondelag under organisasjonens digitale årsmøte 30. september. Bjørn Gimming ble gjenvalgt som 1. nestleder og Bodhild Fjelltveit ble ny 2. nestleder.

– Iveren og engasjementet i Norges Bondelag er stort, og det er en glede å få lede en organisasjon som jobber for at vi har en trygg og fremtidsrettet matproduksjon over hele landet. Lagånden og samholdet er sterkt i Bondelaget, og jeg takker for tilliten som årsmøtet har gitt meg, sier Bartnes.

Store verdier

Bartnes var styremedlem i Nortura fra 2004-2014 og styremedlem i Norges Bondelag i fem år før han ble leder i 2014

– Bønder gjør en stor innsats på gårder over hele landet hver eneste dag. De skaper store verdier, ikke bare i form av mat, men også arbeidsplasser og verdiskaping som er til nytte for samfunnet vårt. Vi skal aldri ta for gitt verdien av trygg mat, friske dyr og et levende landbruk fra nord til sør, sier Bartnes.

Bonden fra Steinkjer driver med melk, storfekjøtt, slaktekylling, korn og skogdrift.

Bjørn Gimming (48) fra Idd i Østfold er gjenvalgt som 1.nestleder og går inn i sitt femte år i styret. Gimming driver med korn og ammeku. Han er glad for å få gjøre jobben med å være bondens forlengede arm i møte med storsamfunnet og myndighetene.

– Dette er et verv jeg gjør på vegne av alle medlemmene våre og det tar jeg på alvor. Næringa har mange utfordringer som vi må ta fatt i som økt selvforsyning, god dyrevelferd og bærekraftig bruk av jorda. Klima står sentralt, og vi skal jobbe for å kutte utslipp og binde karbon de neste ti årene. Her er Landbrukets klimaplan sentral, sier Gimming.

Ny 2. nestleder

Bodhild Fjelltveit (36) fra Fjelltveit utenfor Bergen i Vestland ble valgt til ny 2.nestleder i Norges Bondelag og blir dermed en del av Bondelagets ledertrio.

Fjelltveit driver med sau og har et sterkt engasjement for at å ta hele landet i bruk, store som små. Her skal Bondelaget gjør en viktig jobb for medlemmene og som næringsorganisasjon i årene fremover, understreker hun.

– Vi må løfte frem det særegne ved norsk landbruk. Det betyr blant annet å ta i bruk alle arealene vi har og utnytte ressursene som ligger der. Å ha dyra ute på beite er både god ressursbruk og bra for dyrene. Å øke norskandelen og løfte dyrevelferden blir viktig fremover, sier Bodhild Fjelltveit.

Bråk om styremedlemmer

Ifølge NTB tok representantene for grøntnæringene tok nemlig at de ikke er representert i styret, og sørget for kampvotering om en av styreplassene. Den tapte de, og valgkomiteens innstilling på Arthur Salte som nytt styremedlem gikk gjennom.

Ifølge Nationen ble det omtalt som en katastrofe og forkastelig at grøntnæringen ikke var representert.

– Grøntsektoren står for 12–13 prosent av verdiskapningen. Vi er større enn korn, som har rundt 10 prosent av omsetningen, sa Gartnerhallens leder Per Olav Skutle.

Fasiten ble denne for styremedlemmer: Inn kommer Audhild Slapgård fra Trøndelag (valgt for 2 år) og Arthur Salte fra Rogaland (1 år). Solveig Bratteng Rønning er nytt styremedlem som representant for Tine. Elisabeth Irgnes Hokstad er valgt som ny ordfører i Norges Bondelag og ny varaordfører ble Karl Fredrik Okkenhaug. Torleif Müller fra Vestfold er ny 2.vara og Ragnhild Duserud er ny 3.vara.

 

Annonse
Annonse