Annonse
Johanne, Nadine, Even og Toralv er opptatt av hva som er i matpakken.

Barna bestemmer matpakken

Det viser en fersk undersøkelse gjort av Norstat på vegne av Opplysningskontorene i landbruket.

Hele tre av ti foreldre opplever av barna har for liten tid til å spise skolematen gjennom skoledagen. 

– Matpakken står fortsatt sterkt, men det er bekymringsfullt at tre av ti foreldre opplever at barna har for liten tid til å spise matpakken, kommenterer Torunn Nordbø, prosjektleder for Opplysningskontorene i landbruket sin matpakkesatsing og daglig leder for Opplysningskontoret for brød og korn.

Undersøkelsen viser også at det fortsatt er mor som tar mest ansvar for matpakken til barna, 72 prosent oppgir at det er mor som smører flest matpakker, deretter kommer far på 49 prosent og til slutt barna selv på 26 prosent, heter det i en pressemelding.

Matpakkesatsingen til opplysningskontorene til skolestart, tar utgangspunkt i at matpakken er skoledagens viktigste energi- og næringspåfyll. Undersøkelsen har blitt gjennomført for å sikre et godt faktagrunnlag om hvor mange som har med matpakke, hva som vektlegges når den lages og hvor mye tid det går med til å lage og spise matpakken.

– De fleste foreldrene oppgir at det verken tar lang tid eller er vanskelig å lage en god matpakke til barna. Den «vanligste» matpakken består av grove brødskiver med salami eller ost og med frukt og grønt ved siden av, enten medsendt hjemmefra eller som en del av skolefruktordningen. Etter vann er vanlig melk den mest populære drikken til, forteller Nordbø. Barn i Oslo-området har oftest med seg andre ting enn brødmat, hovedsakelig er det middagsrester og pasta som da er i nisteboksen.

Annonse
Annonse