Annonse
260.000 kroner i gjennomsnitt tikker inn på kontoen til jordbruksforetakene når Landbruksdirektoratet nå utbetaler produksjons -og avløsertilskuddet. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
260.000 kroner i gjennomsnitt tikker inn på kontoen til jordbruksforetakene når Landbruksdirektoratet nå utbetaler produksjons -og avløsertilskuddet.    Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Tilskuddsutbetaling

10,1 milliarder til norske bønder

Landbruks- og matdepartementet fastsatte 22. januar de endelige satsene for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for søknadsomgangen i 2019, skriver Landbruksdirektoratet på sine nettsider.

Tillskuddsordningene skal bidra til «et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp».

LES MER | Dette er satsene for tilskuddene til bonden

260.000 i snitt

10,1 milliarder kroner til 38.300 landbruksforetak betyr en gjennomsnittutbetaling på 260.000 kroner.

I dag utbetales pengene og de fleste bønder vil ha pengene på konto innen fredag 21. februar.

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på:

Produksjonstilskudd omfatter tilskuddsordningene:

 • Areal- og kulturlandskapstilskudd

 • Tilskudd for husdyr

 • Tilskudd for dyr på beite

 • Tilskudd for dyr på utmarksbeite

 • Driftstilskudd til melkeproduksjon

 • Driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon

 • Tilskudd til små og mellomstore melkebruk

 • Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser

 • Arealtilskudd til økologisk landbruk

 • Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon

 • Distriktstilskudd til frukt, bær og veksthusgrønnsaker

 • Distriktstilskudd for potetproduksjon i Nord-Norge

Sikrer bonden ferie og fritid

I 2020 er budsjettet for avløserordningen – som skal sikre at husdyrbøndene kan leie inn hjelp for å avvikle ferie og fritid – på snaue 1,2 milliarder kroner.

Hva slags husdyrproduksjon det er snakk om, har stor betydning for tilskuddet. Her er noen utvalgte satser, der beløpene er per dyr:

 • Melkeku 3.996 kroner

 • Hest 1.317

 • Sau og ammegeit 458 

 • Slaktegris 45

 • Slaktekylling 0,50 

 • Økologisk slaktekylling 1,92 

Maksimal utbetaling for avløsertilskuddet er 78.700 kroner.

Annonse
Annonse