De tre store dagligvarekjedene, Norgesgruppen, Coop og Rema, blir pålagt å gi en saklig begrunnelse for forskjeller i innkjøpsbetingelser og -priser til sine leverandører. Foto: Terje Pedersen | NTB

De tre store dagligvarekjedene, Norgesgruppen, Coop og Rema, blir pålagt å gi en saklig begrunnelse for forskjeller i innkjøpsbetingelser og -priser til sine leverandører. Foto: Terje Pedersen | NTB

Dagligvareenighet på Stortinget kan gi lavere matpriser

Arne Kongsnes og NTB
Publisert: 13. mai 2022 kl 12.48
Oppdatert: 13. mai 2022 kl 13.37

­Det skriver det største opposisjonspartiet Høyre i en pressemelding fredag.

Ifølge partiet er det et bredt flertall på Stortinget som nå går inn for en rekke tiltak som skal sørge for bedre konkurranse, bredere utvalg og billigere mat. Høyre, Frp, Venstre, KrF, MDG, SV og Rødt er med på vedtaket.

– I dag er jeg glad for at et bredt og solid flertall har annonsert at de vil stemme for en ny politikk som vil bedre konkurransesituasjonen i norsk dagligvarebransje. Det trengs, sier stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle (H) i næringskomiteen.

Vestre støtter

Regjeringspartiene Ap og Sp er ikke en del av flertallet bak forslaget, men næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier han i det store og det hele støtter initiativet.

– Regjeringens mål har hele tiden vært at alle partier på Stortinget kan samle seg om felles forslag for å styrke konkurransen i dagligvaremarkedet. Derfor er jeg glad for at det ser ut til å bli enighet om flere gode tiltak som kan bidra til lavere priser og bedre utvalg i butikkene, sier han i en kommentar til NTB.

Flere av disse forslagene har regjeringen selv tatt initiativ til, ifølge Vestre.

Saken fortsetter under annonsen

– Her jobber vi allerede med å presentere de neste stegene før sommeren. Jeg vil selvsagt involvere Stortinget i det videre arbeidet, sier han videre.

NHO Mat og Drikke: Viktig oppfølging

Slik kommenterer administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke enigheten på Stortinget:

– Vi har etterlyst oppfølging av Stortingets vedtak fra februar i fjor, og er slik sett fornøyd med at et flertall på Stortinget gir klare signaler om at viktige spørsmål skal følges opp. Samtidig mener vi det må være en høy terskel for reguleringer utover konkurranseloven, og vi er opptatt av at eventuelle vedtak må bygge på solid forståelse av situasjonen i det norske dagligvaremarkedet, og en grundig og gjennomtenkt vurdering av hvordan reguleringer vil kunne virke, sier han til Matindustrien.

Brubakk peker på at den siste faglige utredningen om prisdiskriminering, som regjeringen Solberg bestilte, anbefalte at det ikke innføres et forbud mot prisdiskriminering.

– Vi konstaterer at Stortinget ønsker å få belyst hvordan forslagene som reises vil påvirke dagligvaremarkedet før det treffes endelige vedtak. Det er helt avgjørende for å unngå utilsiktede konsekvenser av de tiltakene som vurderes.

 

Saken fortsetter under annonsen

Flere forslag

Det var TV 2 som først meldte om saken. Stortingets næringskomité har frist til 19. mai med å avgi innstilling på tre ulike representantforslag om å begrense matvarekjedenes markedsmakt.

Partiene er allerede enige om å pålegge de tre store dagligvarekjedene, Norgesgruppen, Coop og Rema, å gi en saklig begrunnelse for forskjeller i innkjøpsbetingelser og -priser til sine leverandører.

De ber også regjeringen vurdere å senke terskelen for når aktører i dagligvaremarkedet anses som dominerende.

«Stortinget ber regjeringen utrede ytterligere konkurransefremmende tiltak og fremme forslag som kan hindre dominerende markedsaktører i dagligvarebransjen i å misbruke sin markedsmakt til å svekke konkurransen og stå i veien for nye innovative aktører», heter det i formuleringen partiene nå skal være enige om.

– Mindre mangfold

I alt er det elleve punkter næringskomiteen er enige om. De ber også regjeringen ta tak i kjedenes egne merkevarer (EMV), blant annet gjennom å kartlegge omfanget av dem og kreve egen felles merking av dem.

Saken fortsetter under annonsen

De tar også til orde for en midlertidig forskrift i konkurranseloven om usaklig prisdiskriminering.

– I Norge har vi mindre mangfold og utvalg i butikkene enn nabolandene våre, og prisene er høye, samtidig som bønder og andre som produserer mat tjener dårlig. Slik kan vi ikke ha det, sier Venstres medlem i næringskomiteen, Alfred Bjørlo.

SVs næringspolitiske talsperson Torgeir Knag Fylkesnes, er også svært fornøyd med at flertall på Stortinget nå er enige om en reform.

– Vi har sett at de som produserer norske matvarer, sitter igjen med stadig mindre av verdiskapingen, konkurransesituasjonen er skakkjørt og bransjen mangler åpenhet og maktkonsentrasjonen er sterk, sier Fylkesnes til Nationen.

Seier for forbrukerne

Oda-gründer Karl Munthe Kaas som i årevis har jobbet for rettferdige og konkurransedyktige innkjøpsbetingelser jubler, med et lite forbehold: 

– Dette er en stor seier for forbrukerne. Når de store, dominerende aktørene i matmarkedet ikke lenger kan klø hverandres rygg for å sikre egne marginer og markedsandeler, vil det skape en mye sunnere konkurranse. Det vil ikke lenger handle om de beste betingelsene, men de beste prisene. Dette har vi i Oda og jeg personlig jobbet knallhardt for veldig lenge. Det er fryktelig deilig å føle seg hørt og trodd. Samtidig er vi ikke i mål ennå, sier han i en pressemelding.

Saken fortsetter under annonsen

Karl Munthe Kaas understreker at er avgjørende at regjeringen lojalt følger opp Stortingets vilje, slik at dette faktisk fører til en forskriftsendring.

– Stortinget driver ikke detaljstyring av statsråden, så han har et betydelig ansvar for å sørge for at hans eget departement, og Konkurransetilsynet, følger dette opp på en god måte.