Annonse
All plasten i flaskene Coca-Cola produserer her i landet vil heretter være 100 prosent resirkulert, bortsett fra etikett og kork.

Coca-Cola reduserer forbruket av ny plast

All plasten i flaskene Coca-Cola produserer her i landet, blant annet Coca-Cola, Fanta, Sprite og Urge vil heretter være 100 prosent resirkulert. Dette sparer samfunnet for 4300 tonn ny plast i året, og reduserer klimautslippene fra selskapets norske flaskeproduksjon med 28 prosent.

Samtidig fjernes de viktige logoene fra etikettene i en periode, og erstattes med en klar oppfordring til Ola og Kari Nordmann: «Pant meg igjen». 

– Med flasker i 100 prosent resirkulert plast vil Coca-Cola bidra på veien mot en sirkulær økonomi for norsk drikkevareplast. Når vi nå introduserer disse nye, bærekraftige plastflaskene, er derfor noe av det viktigste for oss i Coca-Cola å fokusere på betydningen av den gode panteordningen vi har i Norge, sier kommunikasjonsdirektør Per Hynne i Coca-Cola i en pressemelding.

Den resirkulerte plasten Coca-Cola går over til er dyrere enn ny, fossil plast. Miljøorganisasjonen Zero ber derfor norske myndigheter gjøre mer for å redusere bruken av ny plast i Norge.

– Paris-avtalen tilsier at klimagassutslippene må reduseres med 50 prosent innen 2030. Produksjon og forbrenning av plast medfører store klimautslipp. Å bytte til bruk av resirkulert plast vil gi betydelige reduksjoner i utslipp. Coca-Colas omlegging er et godt eksempel på dette. Da er det paradoksalt at regjeringens klimamelding har glemt de store klimagassutslippene fra plast, sier fagansvarlig for bygg og materiale Guro Hauge i Zero.

Annonse
Annonse