Annonse
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad vil gjøre Norge til et foregangsland innen matproduksjon. Foto: Carina Johansen | NTB scanpix
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad vil gjøre Norge til et foregangsland innen matproduksjon.   Foto: Carina Johansen | NTB scanpix

Styrker forskning innen bærekraftig og trygg matproduksjon


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

 

 

– Klimaendringene skaper nye utfordringer for matproduksjon, både i Norge og resten av verden. Ved å satse på forskning, innovasjon og kunnskap ønsker Norge å bli et foregangsland på bærekraftige matproduksjon og -forbruk, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i en pressemelding.

En voksende befolkning krever at vi må produsere nok og trygg mat, samtidig som vi tar nødvendige hensyn til klima og miljø. Gjennom en ny utlysning på 120 millioner kroner fra Forskningsrådet, vil det satses på forskning på bærekraftige matsystemer.

LES MER | Her finner du flere detaljer om utlysningene fra Forskningsrådet

Samarbeid mellom Norge og Kina

I tillegg lyses det ut inntil 40 millioner kroner til prosjekter tilknyttet mattrygghet. Utlysningen er en del av et samarbeid mellom Kina og Norge, hvor institusjoner i begge land kan søke om midler til fellesprosjekter.

Prosjektene skal utforske mulige konsekvenser ved omstilling til mer bærekraftig matproduksjon og risikofaktorer tilknyttet forurensing, giftstoffer og patogene bakterier og virus.

Forsterker tidligere prosjekter

Midlene som nå lyses ut vil medføre en ytterligere forsterkning av forskningsinnsatsen på området. I desember i fjor innvilget Forskningsrådets BIONÆR-program og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) midler til flere forskningsprosjekter på området bærekraftig og trygg matproduksjon.

Prosjektene som omhandler bærekraftig mat, inkluderer blant annet et prosjekt der det forskes på metanutslipp blant norske melkekuer. Dette prosjektet, ledet av Geno SA, skal bruke nye metoder for å måle metanutslipp hos norsk rødt fe med det formål å bruke avl til å minke utslippene.

I samme periode fikk prosjektet PLASTPATH tildelt midler til sin forskning på mattrygghet. Prosjektet ledes av Veterinærinstituttet og utforsker om mikrobesamfunns evne til å overleve og forårsake sykdom, endres når de bor på mikroplast.

 

Annonse
Annonse