Annonse
Øyvind Fylling-Jensen (innfelt) er administrerende direktør ved matforskningsinstituttet Nofima. Prøveuttak fra fiskerinæringen er utsatt på grunn av koronasituasjonen. Foto: Nofima
Øyvind Fylling-Jensen (innfelt) er administrerende direktør ved matforskningsinstituttet Nofima. Prøveuttak fra fiskerinæringen er utsatt på grunn av koronasituasjonen.    Foto: Nofima

Redusert forskningskapasitet hos Nofima


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

 

 

Administrerende direktør Øyvind Fylling-Jensen ved matforskningsinstituttet Nofima melder om en krevende hverdag, men at det tross alt står bra til.

– Som alle bedrifter i Norge, er også Nofima påvirket av situasjonen. Vi har iverksatt en rekke tiltak for å redusere smittepresset og har innført hjemmekontor for de aller fleste av våre ansatte, sier han.

Utfordringen ligger i hvordan våre oppdragsgivere vil bli påvirket av koronakrisen

Varigheten avgjørende

– Hva slags konsekvenser for situasjonen for forskningen deres?

– I den tidlige fasen har våre forskere og ingeniører i stor grad kunne bearbeide eksisterende resultater, eller de arbeider med søknadsskriving og publiseringsarbeid. Slik aktivitet vil bli redusert når situasjonen vedvarer, svarer Fylling-Jensen.

Nofima har prioritert å opprettholde aktiviteten ved laboratorier og forsøksstasjoner som leverer analyser og fôr til havbruksnæringen.

Flere søknadsfrister for prosjektutlysninger i Forskningsrådet og EU er utsatt.

– Utfordringen ligger i hvordan våre oppdragsgivere vil bli påvirket av koronakrisen, og om de på sikt vil redusere eller utsette sin forskningsinnsats.

Sesongbetingede utsettelser

Stengte lokaler gir det vært begrensede muligheter til å gjennomføre arbeid på laboratoriene som bearbeider prøvemateriale som skaper resultater som brukes av forskerne. Reisebegrensningene hindrer forskere, teknikere og ingeniører i å reise til oppdragsgivere for å ta ut prøver som skal brukes i prosjektene.

– Dette har ført til både forsinkelser i prosjekter og sesongbetingede utsettelser, for eksempel innen sjømatindustrien, som har sesong, forklarer Nofima-sjefen.

Nofima har iverksatt tiltak for å få i gang laboratoriene igjen, men med begrenset kapasitet. I Tromsø og på Ås er det delvis aktivitet på laboratoriene.

Samler koronainformasjon

Nofima har ingen forskingsaktivitet direkte relatert til koronavirusutbruddet.

– Vi har medarbeidere som samler inn kunnskap og informasjon om hvordan viruset påvirker matvarer og så videre, men det er ut fra et langsiktig beredskapshensyn, sier Fylling-Jensen.

Matforskningsinstituttet Nofima

  • Næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien.

  • Forsker fram ny kunnskap, tjenester og resultater for matnæringene og offentlig sektor.

  • Bidrar til å utvikle bærekraftig og lønnsom industri og en effektiv offentlig sektor til beste for samfunnet.

  • Målet er å levere internasjonalt anerkjent forskning og løsninger som gir næringslivet konkurransefortrinn langs hele verdikjeden.

  • Nofima AS har hovedkontor i Tromsø, og forskningsvirksomhet i Alta, Bergen, Stavanger, Sunndalsøra, Tromsø og på Ås. Instituttet ble etablert 1. januar 2008 og har i dag rundt 390 ansatte.

  • Økonomi (2019): Brutto omsetning på 676 millioner kroner. Basisfinansieringen er til sammen 197 millioner kroner fra Norges forskningsråd og Nærings- og fiskeridepartementet.

  • Eiere: Nærings- og fiskeridepartementet (56,8 %), Stiftelsen for landbrukets næringsmiddelforskning: (33,2 %) og Akvainvest Møre og Romsdal (10,0 %)

Kilde: nofima.no

 

Annonse
Annonse