Annonse
Det sensoriske panelet ved Nofima består av 10 dommere som er eksperter i å beskrive smak og aromaegenskaper i mat og drikke. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen |Nofima
Det sensoriske panelet ved Nofima består av 10 dommere som er eksperter i å beskrive smak og aromaegenskaper i mat og drikke. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen | Nofima  

Forsker fram enda tydeligere smak av Hardanger


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

 

 

En smak med særpreg er vesentlig for å skape en sterk identitet.

– Prosjektet vil bidra til å styrke identiteten og merkevaren «Sider frå Hardanger» Det er veldig spennende å få med nasjonal og utenlandsk forskning, og utenlandske produksjonsmiljø for å fremme kvalitet og lokal verdiskaping, samtidig som det er kjekt å kunne bidra inn med vår erfaring og kompetanse, sier Kjetil Widding, daglig leder i Hardanger Siderprodusentlag.

Sider fra Hardanger har beskyttet geografisk betegnelse, en bekreftelse på at det spesielle miljøet som finnes i Hardanger gir sideren herfra sitt helt spesielle særpreg. Foto: Wenche Aale Hægermark |Nofima
Sider fra Hardanger har beskyttet geografisk betegnelse, en bekreftelse på at det spesielle miljøet som finnes i Hardanger gir sideren herfra sitt helt spesielle særpreg. Foto: Wenche Aale Hægermark |Nofima  

Deler kunnskap med Balkan

Det produseres mye god vin på landsbygda i Balkan, men den er ikke så allment kjent. Nå er målet å oppnå anerkjennelse på nivå med kjente franske og italienske vindistrikt. For å få til dette trenger man gode systemer for kompetanseutvikling og -overføring. I prosjektet skal man utvikle en e-læringsplattform der både forskere, vinprodusenter på Balkan og siderprodusenter i Hardanger samle og dele ny kunnskap.

Hardangerrådet vil også spille en viktig rolle i prosjektet.

– Som regional aktør skal Hardangerrådet i dette prosjektet være med å bygge identitet og utvikle distriktet gjennom samarbeid på tvers av næringer og kommuner, sier daglig leder Jostein Eitrheim.

Karakteriserer kjemiske komponenter

Nibio skal utvikle et system for å karakterisere viktige kjemiske komponenter som er typisk for smaken av «Sider frå Hardanger». Med tydelige retningslinjer for produksjonen sikres jevn, god og gjenkjennbar kvalitet.

– Kunnskap om hvilke aromastoff og kjemiske komponenter som gir den typiske smaken som er typisk for «Sider frå Hardanger» er viktig for å kunne produsere en jevn og god kvalitet. Hos NIBIO Ullensvang skal vi etablere et sidersenter som tilbyr produsentene sensorisk vurdering og analyse av smakskomponenter i henhold til internasjonale standarder, forteller forsker Ingunn Øvsthus i NIBIO.

Forsker på smaksopplevelser

Det sensoriske panelet ved Nofima vil også være sentrale i prosjektet.

Sensorikk er læren om våre sansers oppfattelse av stimuli gjennom syn, lukt, smak, berøring eller hørsel.

Panelet består av 10 dommere som er eksperter i å beskrive smak og aromaegenskaper i mat og drikke. I dette prosjektet skal smakspanelet utvikle et smakskart for sider fra Hardanger under ledelse av sensoriker og prosjektleder Mats Carlehøg.

– For å forstå sensorisk opplevelse av norsk sider og å kunne kommunisere dette ut til forbrukere vil vi vi opparbeide et siderspråk, og det er her våre smaksdommere kommer inn. For å være en god smaksdommer må du ha ekstra god smak- og luktesans, og du må trene. En del av vår jobb i prosjektet er også å bistå med utvikling av et sensorisk panel i Hardanger, sier Mats Carlehøg.

Forsknings- og utviklingssenter for sider

Sider fra Hardanger har beskyttet geografisk betegnelse, en bekreftelse på at det spesielle miljøet som finnes i Hardanger gir sideren herfra sitt helt spesielle særpreg. I dette forskningsprosjektet skal lokale kompetansemiljø utvikles både i Hardanger og på Balkan.

Hardanger forskning og utviklingssenter for Sider skal se dagens lys i løpet av prosjektperioden. Nibio skal spille en viktig rolle i etableringen, og i utviklingen av e-læringsplattformen. Mens Nofima har ansvaret for å etablere et sensorisk panel ved senteret.

Styreleder Asbjørn Børsheim i Siderprodusentlaget har store forventinger, og gleder seg til å komme skikkelig i gang.

– Dette prosjektet vil være med å videreutvikle merkevaren «Sider frå Hardanger» og gjøre den enda mer internasjonalt kjent, sier Børsheim.

Om forskningen

  • I prosjektet «Uncorking rural heritage» skal forskning og ny kunnskap bidra til utvikling og nyskaping av vin fra Balkan og sider i Hardanger.

  • Prosjektet vil pågå fra 2020 til 2023. og er finansiert av Island, Liechtenstein and Norge gjennom EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

  • Prosjektdeltakere: Universitetet i Nova Gorica (UNG), Slovenia, kommunen Obcina Ajdovscina, byen Pozega, Polytechnic in Pozega, Tikves Winery, Nibio Ullensvang, Nofima, Hardangerrådet og Hardanger Siderprodusentlag

 

Annonse
Annonse