Annonse
Universitetet i Tromsøs droneprosjekt mottar støtte til å kartlegge undervannsvegetasjon. Her er prosjektleder Martin Skjelvareid (til venstre) og fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen.
Universitetet i Tromsøs droneprosjekt mottar støtte til å kartlegge undervannsvegetasjon. Her er prosjektleder Martin Skjelvareid (til venstre) og fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen.  

380 millioner til havforskning


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

 

 

– Vi ønsker å bidra med nye og gode løsninger til de internasjonale havspørsmålene. Havforskning er helt avgjørende for at Norge skal være ledende innen dette feltet, sier fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen.

LES MER | Her er oversiktene over prosjektene som har fått støtte

Rent og rikt hav

42 forsker- og innovasjonsprosjekter med oppstart i 2020 har til sammen fått 380 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet. Prosjektene skal utvikle kunnskap og løsninger som sikrer et rent og rikt hav i fremtiden. De vil legge grunnlag for en bærekraftig havforvaltning og bidra til at nye næringsmuligheter skapes.

– Innsatsen skal lede til blå vekst gjennom grønn omstilling. Kunnskap om havene, kystsonen og de marine ressursene blir stadig viktigere for at vi skal ha en bærekraftig fiskeri- og havbruksnæring, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

Svømmetrening for smolt

Ett av prosjektene ser på ulike oppfatninger om kongekrabbe og snøkrabbe. Et av målene med prosjektet er å forske på hvordan en kan forvalte og tilpasse slike økosystemer for disse artene på best mulig måte.

Forskningsrådet har også gitt penger til et prosjekt som ser på torskens immunsystem, som fungerer annerledes enn hos annen fisk vi kjenner. Det er nødvendig med bedre kunnskap for å kunne lage gode vaksiner slik at fiskehelsen er god. I videre utvikling av torskeoppdrett blir dette helt avgjørende.

Et annet innovasjonsprosjekt undersøker betydningen av svømmetrening i produksjonen av laksesmolt/-postsmolt. Tidligere forskning viser at smolt som går i kar med økt vannhastighet har bedre tilvekst, lavere fôrfaktor og redusert dødelighet enn annen laks. Svømmetrening kan være et viktig verktøy for å produsere en mer hardfør laksesmolt.

Annonse
Annonse