Annonse
Seniorforsker Jens Petter Wold (i midten) leder SFI Digital Food Quality, mens Ragnhild Dargøy Whitaker leder et forskningsområde i SFI Harvest. Nofimas administrerende direktør Øyvind Fylling-Jensen. direktør er svært godt fornøyd med bevilgningen til se
Seniorforsker Jens Petter Wold (i midten) leder SFI Digital Food Quality, mens Ragnhild Dargøy Whitaker leder et forskningsområde i SFI Harvest. Nofimas administrerende direktør Øyvind Fylling-Jensen. direktør er svært godt fornøyd med bevilgningen til sentrene for forskningsdrevet innovasjon.    Foto: Nofima

Storsatsing på digitalisering i matproduksjon


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

 

 

Forskningsrådet deler ut vel 2 milliarder kroner til 22 nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Nofimas SFI Digital Food Quality vil ta for seg digitalisering innen matproduksjon.

Dette gir kort vei mellom forskningsresultater og bruk hos næringslivspartnerne

Tett samarbeid

I tillegg blir Nofima en viktig samarbeidspartner til Sintef Ocean og NTNU i senteret SFI Harvest – Technologies for sustainable biomarine value creation, der tema vil være bærekraftig utnyttelse av marine ressurser lavt i næringskjeden. Begge sentrene vil arbeide for grønn omstilling og bedre ressursutnyttelse.

– Det er svært positivt at Norges forskningsråd har innvilget nye sentre for forskningsdrevet innovasjon. Senterne er et viktig virkemiddel som fremmer både forskningskvalitet og anvendt forskning. Dette gir kort vei mellom forskningsresultater og bruk hos næringslivspartnerne i satsingen sier Øyvind Fylling-Jensen, Nofimas sjef.  

Med solid finansiering fra Norges forskningsråd og samarbeidspartnere i åtte år skaper mener han dette forutsigbarhet og bidrar til kunnskapsbygging.

– Nofima er naturlig nok meget godt fornøyd med at SFI Digital Food Quality, er innvilget og at SFI Harvest også er sikret finansiering, sier Fylling-Jensen.

188 millioner kroner til digitalt løft

– Vi har entret den fjerde industrielle revolusjon, der digitale data er det bærende elementet. Alle maskiner og instrumenter kommuniserer med hverandre og samarbeider via digitale nettverk. For matindustrien skaper dette helt nye muligheter, sier seniorforsker Jens Petter Wold i Nofima, som skal skal lede SFI Digital Food Quality.

LES MER | Digitaliseringens muligheter for norsk matproduksjon

Målet er å bidra til en grønnere klode, en sunnere befolkning og bedre matopplevelser. Smarte sensorer og roboter i kombinasjon med maskinlæring og effektive analyser av stordata, gjør det mulig å skreddersy akkurat den kvaliteten matprodusentene og kundene ønsker på matprodukter, på en bærekraftig måte.

– Norsk matindustri er teknologisk avansert, og interessen for gode digitale løsninger er stor. Totalt 188 millioner over åtte år gir SFI Digital Food Quality unike muligheter til å utvikle løsninger som vil være nyttige både for bøndene, matindustrien, dagligvarehandelen og forbrukerne, sier Jens Petter Wold.

Av de 188 millioner kronene er 96 millioner kroner finansiert fra Norges forskningsråd og de resterende 92 millioner kroner fra partnerne. Ved å bruke nye digitale verktøy utnytter matindustrien råvarene bedre, reduserer svinnet og bedrer kvaliteten på produktene. Det sikrer arbeidsplasser, er bra for bedriftenes lønnsomhet og er godt for miljøet ved at man reduserer energibruket og bedrer råvareutnyttelsen

Bærekraftig utnyttelse

I SFI Harvest, der Sintef Ocean er prosjekteier, skal Nofima lede to av forskningsområdene. Forskningssjef Ragnhild Dragøy Whitaker i Nofima vil være ansvarlig for utviklingen av forretningsmodeller og produkter fra arter som befinner seg lavt i næringskjeden.

– Kunnskapen og fasilitetene Nofima har innen teknologi og prosessering av ulike råstoff f vil være en viktig bærebjelke i forskningen. Målet er å bidra til høyere verdi og utnyttelse av flere lavtropiske arter, sier Ragnhild Dragøy Whitaker.

Det andre forskningsområdet der bærekraftige høstingsmodeller er tema ledes av forskningssjef Bent Dreyer i Nofima.  

– En viktig betingelse for å utnytte bestandene bærekraftig er å velge høstingsstrategier slik at vi kan ta vare på de viktigste egenskapene ved råstoffet. Det gjør at vi kan produsere de mest verdifulle produktene. I SFI Harvest får vi muligheten til å sette sammen kunnskap fra hele verdikjeden, sier Bent.

Totalbudsjettet for Nofimas innsats i SFI Harvest er 16,8 millioner.

Annonse
Annonse