Annonse
Seniorforsker Bob van Oort i Cicero er prosjektleder for VOM – Virkemidler for Omstilling av Matsystemet. Foto: Cicero
Seniorforsker Bob van Oort i Cicero er prosjektleder for VOM – Virkemidler for Omstilling av Matsystemet.  Foto: Cicero

Ny storsatsing på lavere utslipp fra matsektoren


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

 

 

Denne uka delte Forskningsrådet ut hele 1,3 milliarder kroner til «Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv». Alle søknadene er vurdert av internasjonale fageksperter.

Til sammen ble det levert hele 311 søknader på totalt 4,3 milliarder kroner.

En av vinnerne er Cicero Senter for klimaforskning, Norges fremste institutt for tverrfaglig klimaforskning. Cicero har fått en av de aller største tildelingene, 30 millioner kroner. Prosjektet bærer navnet VOM – Virkemidler for Omstilling av Matsystemet.

LES MER | Her er de andre tildelingene fra Forskningsrådet i denne kategorien

Sentral utslippskilde

– Vi er veldig fornøyd med å ha kommet gjennom nåløyet i konkurranse med mange andre søknader, for å kunne bidra med kunnskap til omstilling i matsystemet, sammen med en gjeng dyktige forskere og partnere, sier prosjektleder Bob van Oort i Cicero.

Målgruppen for prosjektet er landbaserte matvaresystemaktører i Norge, inkludert tilknyttede aktører, med fire hovedmålgrupper: Politiske beslutningstakere på nasjonalt nivå, matindustri, matinnovatører og detaljister, og produsenter av landbasert mat og forbrukere.

Utslipp av klimagasser må reduseres drastisk og raskt for å holde klimamålene i Parisavtalen innen rekkevidde.

– Matvaresystemet er en viktig kilde til utslipp, med stor innvirkning på arealbruk, biologisk mangfold og helse, forklarer Bob van Oort.

Hvordan støtte endringene?

Bob van Oort forteller at både bransjen og forskerne vet mye om hva som kan gjøres.

– Men VOM vil studere hvordan vi kan støtte et skifte mot en bærekraftig matsektor med lav utslipp ved å identifisere potensialet og hindringene for endringer i etterspørsel, produksjon og innovasjon, og insentiver som realistisk kan fjerne disse hindringene og realisere mulighetene, sier han.

Prosjektet skal:

  • undersøke mulighetene for mer plantebasert produksjon

  • analysere drivere for forbruksvalg, anskaffelse og insentiver for bærekraftige forretningsmodeller

  • utforske bærekraftige forretningsinnovasjoner og markedsmuligheter

  • analysere matvaresystemets overgangseffekter, konflikter og risikoer, og arbeide for større sammenheng i politikken og insentiver for overgang

Mange samarbeider

Cicero styrer prosjektet, men er på ingen måte alene:

  • Partnere: UiO Institutt for statsvitenskap, Nofima, NMBU, Handelshøyskolen NMBU, NTNU, RISE, Ruralis, Norsk Landbruksrådgivning, Orkla Foods, Kolonial.no, Sustainable, Etisk Handel Norge, Entusiast, S-Food, Framtiden i våre hender og Klimastiftelsen

  • Referansegruppe: Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Miljødirektoratet og UiO Medisinsk fakultet

Til 2025

Prosjektet varer til utgangen av mars 2025. På toppen av 30 millionene fra Forskningsrådet, kommer 6 millioner kroner fra noen partnerne,  aktører i matverdikjeden, interesseorganisasjoner og formidlere.

 

Annonse
Annonse