Annonse
Sjøkrepsen er velsmakende og høyt elsket delikatesse. Foto: Robert Wolff | SINTEF Ocean
Sjøkrepsen er velsmakende og høyt elsket delikatesse.    Foto: Robert Wolff | SINTEF Ocean
Forskning

Levendetransport av sjøkreps kan åpne nye markeder


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

Artikkelforfatter Guro Møen Tveit jobber som forsker hos SINTEF Ocean avdeling for sjømatteknologi i Trondheim, der hun jobber med råstoffkvalitet. Foto: Dagfinn Breivik Skomsø
Artikkelforfatter Guro Møen Tveit jobber som forsker hos SINTEF Ocean avdeling for sjømatteknologi i Trondheim, der hun jobber med råstoffkvalitet. Foto: Dagfinn Breivik Skomsø  

Det er et stort potensial for økt eksport av norsk sjømat, og kanskje spesielt levendetransport av sjøkreps. Verdien av sjøkrepseksporten har nesten tredoblet seg: fra 10 millioner kroner i 2017 til 26 millioner i 2019.

Under nedkjøling blir krepsen roligere

Stor etterspørsel i det internasjonale markedet tyder på at denne trenden vil fortsette også i årene som kommer.

SINTEF Ocean har i de siste årene ledet flere prosjekter rettet mot sjøkreps. Et av disse har rettet seg mot ønsket fra industrien om å transportere levende kreps over lengre avstander for å nå flere lukrative markeder.

Sensitiv skapning

Sjøkrepsen er sensitiv for miljøforandringer, spesielt temperatur. Store endringer stresser dyret på lik linje med dårlig håndtering, og kan føre til at krepsen slipper klørne sine.

Sommerhalvåret er spesielt utfordrende da det naturlig er høyere temperaturer i sjøvannet og det i tillegg blir mye større eksponering for direkte sollys. Det blir heller ikke bedre av at krepsen ofte må transporteres over lange avstander fra landanleggene, langs kysten av Norge via humpete veier på tur nedover i Europa. Det vanligste er at sjøkreps pakkes side om side i flykasser og transporteres slik til marked i Norge og i utlandet.

Transportmetoder

For å opprettholde god dyrevelferd, kvalitet og hindre tap bør ikke transporten i flykassene overstige to-tre dager. Sjøkreps er tilpasset liv i sjø, og ved eksponering for luft kollapser gjellesystemet. Dette stresser dyret og fører til respiratorisk acidose (dropp i pH), opphoping av karbondioksid (CO2) og ammoniakk i hemolymfe (NH3), som kan nå giftige konsentrasjoner.

For å begrense disse prosessene er det viktig å holde en lav temperatur, ha en høy luftfuktighet, unngå vibrasjoner under transport og minimere eksponering for luft og lys.

Transport i flykasser fungerer godt, og er spesielt gunstig ved transport over korte avstander. Det er også det mest økonomiske alternativet ettersom man får fraktet mer sjøkreps per volum. Våttransport kan være et godt supplement dersom man vil frakte langt og over lengre tid.

Industritester

Som et alternativ til tradisjonell transport i flykasser har SINTEF Ocean, på oppdrag fra industrien, undersøkt muligheten for transport av levende sjøkreps i kjølt sjøvann (Refrigerated Sea Water, RSW).

RSW-systemer er mye brukt for kjøling i sjømatindustrien, og man finner teknologien like gjerne om bord på fiskebåter og brønnbåter som ved foredlingsanlegg på land.

I tett samarbeid med ulike industriaktører ble det gjennomført en studie under kommersiell aktivitet med transport av 291 kg levende sjøkreps fra Norge til Danmark. Under forsøket ble en mobil enhet for kjøling av sjøvann (CO2 som kjølemedium), montert på en tankbil for å sikre optimal kjøling (4°C) under transport. Tankbilen som ble benyttet i studien, frakter til vanlig smolt for laksenæringen, og hadde sensorer for temperatur, pH og oksygenmetning som tillot kontinuerlig logging av vannkvalitet. I tillegg ble vitalitet og antall døde kreps registrert ved mottak i Danmark. 

Testingen viste at dette systemet kan være et godt alternativ til tradisjonell transport i flykasser. Målingene viste at det mobile RSW-anlegget kunne redusere temperaturen gradvis og holde den stabil under transport. Transportmetoden resulterte også i mindre håndtering av sjøkreps gjennom verdikjeden, høy grad av overlevelse, og en mulighet for transport over lengre tid og distanser (mer enn tre døgn).

Nephrops norvegicus, som er mest kjent under navnet sjøkreps, er svært attraktiv på markedet og kan nå en høy pris. Robert Wolff | SINTEF Ocean
Nephrops norvegicus, som er mest kjent under navnet sjøkreps, er svært attraktiv på markedet og kan nå en høy pris.Robert Wolff | SINTEF Ocean  

Videre arbeid

Gjennom det innledende forsøket har man sett at RSW muliggjør en kontrollert nedkjøling til en ønsket temperatur, og at dette kan gjøres gradvis for å tilpasses sjøkreps.

Under nedkjøling blir krepsen roligere, mer sedat, og er dermed langt mer medgjørlig, også ved pakking i flykasser.

Videre vil levende transport med aktivt RSW-system gjøre det mulig å sikre enda bedre kvalitet over lengre tid, særlig til Sør-Europa, hvor godt betalende kunder venter på levende norsk sjøkreps.

 

 

Annonse
Annonse