Annonse
BÆREKRAFTSAMARBEID: Leder for FNs nye næringslivssamarbeid Lise Kingo og fiskeriminister Per Sandberg. (Foto: Nærings- og fiskeridepartementet)

Samarbeider om bærekraftig havbruk

Fiskeriminister Per Sandberg lanserer i dag et nytt internasjonalt samarbeid for bærekraftig næringsutvikling i havet. Arbeidet ledes av FN, og Norge er hovedsponsor.

– Verden konsumerer ressursene i havet i et alarmerende tempo. Som en ledende havnasjon må Norge skape en internasjonal forståelse for at bærekraftig bruk av havet vil gi økt verdiskaping. Et internasjonalt samarbeid er et viktig skritt videre for Norges utvikling som havnasjon, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Næringslivet sentralt

Norge er hovedsponsor i samarbeidet, og fiskeriministeren skal presentere det nye havsamarbeidet fra FNs hovedkvarter i New York i ettermiddag.

Både store og små bedrifter fra alle havnæringene i mange land går nå sammen for å utvikle bærekraftig bruk av havet.

– Det er viktig for Norge at dette initiativet først og fremst er drevet fram av næringslivet, fremfor myndighetene. Det er næringslivet som er best på omstilling, innovasjon og utvikling. Målet er å få bærekraftig innovasjon, investeringer og vekst i havet, sier fiskeriminister Sandberg.

Ambisiøse planer

Ressursene i havet kan bli til nye medisiner, bidra til å utrydde sult, og gi tilgang til mer energi. I tillegg skal det nye samarbeidet bidra til å nå flere av bærekraftsmålene til FN.

– Vi i Norge vet viktigheten av rene hav. Regjeringen har lansert en ambisiøs havstrategi. Den strekker seg fra grønn teknologi, digitale løsninger og innovativ bruk av marine ressurser til internasjonalt diplomati, kampen mot overfiske og forsøpling av havet. Vår suksess er bygget på samarbeid mellom myndigheter, næring og forskning. Her skal Norge bidra med vår kunnskap og kompetanse, sier fiskeriministeren.

Annonse
Annonse