Annonse
HASTER: – Det er et stort antall tonnasje av plastemballasje som skal inn i sirkelen, og vi har dårlig tid, sier Frode Syversen i Mepex. (Foto: Synnøve Prytz Berset)

For lite kunnskap om avfallssystemet

Konsulentselskapet Mepex jobber blant annet med å utvikle bedre avfallsløsninger for kommuner og bedrifter.

Ifølge daglig leder Frode Syversen i Mepex er det et stort behov for kompetanse i bransjen omkring hvordan avfallssystemet fungerer og hva som kan gjenvinnes.

Ny plaststrategi

I EUs nye plaststrategi skal 55 prosent av all plastemballasje gjenvinnes innen 2030.

– Det er veldig ambisiøse mål. Fremover må man blant annet designe produktene sine slik at de går inn i en sirkulær økonomi og i økende grad bruke resirkulert materiale og fornybare råvarer når det passer, sier Syversen.

Ifølge Syversen er det et stort potensial for materialgjenvinning, spesielt i husholdningsleddet.

– En stor andel går til forbrenning. Også fra næringslivet, sier han og oppfordrer bransjen til å begynne å etterspørre resirkulert vare inn i produktene sine.

Ingen vits i å vente

Grønt Punkt Norges avfallsprosjekt «Design for gjenvinning» jobber for å få opp systematisert kunnskap omkring emballasje og resirkulering.

– Målet er å få dette inn i gjenvinningssystemene, sier Syversen, og råder bedrifter i matbransjen til å kartlegge egen emballasjebruk og utarbeide strategier for å ta i bruk en større grad av resirkulert materiale.

– Det er ingen vits i å vente, bare kom i gang, oppfordrer han.

Syversen tror at bransjen burde gå sammen om felles forpliktelser om design for gjenvinning og bruk av resirkulerte råvarer, for eksempel en lignende avtale som den man har fått til mellom myndigheter og næring angående matsvinn.

– Det er et stort antall tonnasje av plastemballasje som skal inn i sirkelen, og vi har dårlig tid.

Annonse
Annonse