Foto: Carina Johansen / NTB: Illustrasjonsbilde av kontorbyggningen og skiltet til Mattilsynet i Oslo.

Mattilsynet fant avvik i 390 systemer for drikkevannsforsyning i 2021

Bjarte Lerø
Publisert: 5. mai 2022 kl 13.58
Oppdatert: 5. mai 2022 kl 14.02

­– De fleste avvikene skyldtes at farekartleggingen ikke tok tilstrekkelig hensyn til drikkevannsbassengene, skriver de.

Mattilsynet kontrollerte drikkevannsbassengene hos 566 vannverkseiere og skriver videre at de fleste tilsynene ble utført som dokumentkontroller.

Antallet avvik Mattilsynet fant, tilsvarer noe over 38 prosent av de kontrollerte vannforsyningssystemene. 293 av avvikene ble fulgt opp med vedtak, og fem vannverkseiere fikk varsel om tvangsmulkt.