Annonse
AVTALE OM FELLES STANDARD: Fra venstre: Eivind Haalien, Produktgruppesjef lokalmat, NorgesGruppen, Morten Karlsen, Innkjøpsdirektør, NHO Reiseliv Innkjøpsgruppen,  Judit Dahl, Kategorisjef Lokalmat, Servicegrossistene, Trond Morten Helgesen, Kategorisjef Lokalmat, REMA 1000, Gunnar M. Syversen, Sortimentssjef Lokal-regional mat, Coop Norge Handel, Tom Roterud, KSL-sjef, Matmerk, Stian Nordhaug, Daglig leder, Spesialgrossisten. (Foto: Matmerk)

Felles kvalitetssikring av lokalmat

Den felles kvalitetssikringen utføres av Matmerk gjennom www.lokalmat.no. Lokalmat.no ble etablert i 2016 som et bransjesamarbeid mellom offentlige og private aktører for å koble produsenter og innkjøpere, og bidra til økt omsetning av lokalmat.

- Interessen for lokalmat er fenomenal i Norge om dagen. Det syder og bobler, og dukker opp spennende produsenter i hver krik og krok av landet. For oss i dagligvarehandelen er det viktig at maten vi tilbyr kundene våre er trygg, riktig merket og produsert på en forsvarlig måte. Derfor har dagligvarekjedene, i samarbeid med Horeca-bransjen og Matmerk, blitt enige om én felles standard for revisjon gjennom bransjeportalen lokalmat.no, sier sortimentssjef for lokal-regional mat i Coop, Gunnar Syversen, i en pressemelding.

Fordelen er at lokalmatprodusentene slipper å forholde seg til flere revisjoner fra de ulike kjøperne, og kan dokumentere status for sin bedrift til hele kjøpersiden.

Forenkler regelverket

- Jeg synes det er fruktbart at hele kjøpersiden har gått sammen, slik at lokalmatprodusentene slipper å forholde seg til flere revisjoner og flere ulike sett med regler. I tillegg er det jo bedre med bare én regning enn flere, som hadde vært alternativet om ikke vi hadde fått en felles løsning, sier administrerende direktør i Matmerk, Nina Sundqvist.

Lokalmatrevisjonen er en enkel måte for produsentene å forholde seg til et omfattende regelverk. Hygiene/IK-mat, merking, HMS og sporbarhet er områder som vektlegges spesielt.

Revisjonen blir delt inn i en årlig kostnadsfri egenrevisjon som fylles ut av produsenten selv, og en eksternrevisjon der en uavhengig revisor fra Matmerk foretar et besøk for å sjekke etterlevelse av kravene med utgangspunkt i svarene i egenrevisjonen. Eksternrevisjonen dekkes av produsenten og gjennomføres i utgangspunktet hvert 3. år, men vurderes ut fra produsentens størrelse, antall produkter og hvilke risikoer produksjonen innebærer. Hvilke produsenter som skal velges ut til eksternrevisjon besluttes av handelen. Rapporter fra både egen- og eksternrevisjon blir tilgjengelig for registrerte innkjøpere på Lokalmat.no.

Disse lokalmatinnkjøperne er med i samarbeidet:

  • Coop
  • REMA 1000
  • NorgesGruppen
  • Bunnpris
  • Spesialgrossisten
  • Servicegrossistene
  • Systemkjøp
  • NHO Reiseliv Innkjøpskjeden
  • Nores
  • Tine Logistikk
Annonse
Annonse