Annonse
KUNNSKAP: – Sirkulær økonomi og økodesign innebærer fokus på bruk av gjenvunnede og fornybare materialer i emballasje . Har vi nok kunnskap om disse materialene

TeMa-dag om matkontaktmaterialer

TeMa-dagen tar for seg både risikovurderinger og kvalitet. I tillegg kommer resultatene fra fjorårets program om de nordiske samsvarserklæringene. Seniorrådgiver Grimur Olafsson i Mattilsynet forteller om resultater fra undersøkelsen og skal også snakke om det videre arbeidet i Norge.

– Hva innebærer pakken om sirkulær økonomi? spør fungerende seksjonsleder Hege Rooth Olbergsveen i Miljødirektoratet. Inger-Lise Steffensen i Vitenskapskomiteen for mattrygghet skal snakke om risikovurdering av matkontaktmaterialer i EU.

På programmet står også Morten Augestad hos Norner, Marit Kvalvåg Pettersen på Nofima, Eirik Oland i Grønt Punkt Norge og Anders Trømborg fra RPC Promens. De skal snakke om gjenvinning, bioplast og emballering for best mulig kvalitet og holdbarhet.

Annonse
Annonse